Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie České republiky pro negeografy

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/GCZ 2 + 0 + 0 4 Zk C ZS celouniverzitní nabídka volitelných předmětů

Vyučující: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Podminky pro absolvování - úvodní přednáška (pdf, MB)

Základní osnova
Geograficko-politická poloha České republiky -  státní území, státní hranice
- prezentace (pdf, 4,1 MB), text (pdf, MB)
Geologický vývoj a geologické struktury Českého masivu a Karpat prezentace (pdf, 5,6MB)
Potenciál a těžba nerostných surovin - prezentace (pdf, 5,4 MB)
Geomorfologických vývoj a geomorfologického členění ČR, základní typy reliéfu - text (pdf, 0,3 MB)
Klimatické podmínky ČR - text (pdf, 0,8 MB)
Hydrologické podmínky ČR - vodní toky - prezentace (pdf, 1,1 MB), jezera - prezentace (pdf, 0,5 MB)
Vodní toky a nádrže v ČR - prezentace (pdf, 2,6 MB)
Pedogeografické podmínky ČR
Biogeografické podmínky ČR
(text, pdf, 0,2 MB)
Ochrana území a krajiny ČR – kategorie zvláště chráněných území, mezinárodní ochrana - prezentace (pdf, MB)
Historicko-geografický vývoj českých zemí - text
Veřejná správy a její územní rozvoj - územněsprávní členění a vývoj - text (pdf, 1,5 MB), veřejná správa - text (pdf, 0,3 MB)
Obyvatelstvo ČR a struktura osídlení - prezentace (pdf, 1,4 MB)
Ekonomika a její transformace po roce 1990 - Zemědelství - prezentace (pdf, 0,7 MB), Doprava - prezentace (pdf, 0,6 MB), Cestovní ruch - prezentace (pdf, 0,9 MB)
ČR v mezinárodních organizacích - Euroregiony (pdf, 0,4 MB)

 
Text z portalu Pomezi (pdf, 5,3 MB)