Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie cestovního ruchu a rekreace

KGG/GECR

Rozsah: 2 + 0 + 0
Kredity: 4
Zakončení: Kolokvium
Vyučující: doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

typ semestr studijní obor
A 2 ZS Bc. Regionální geografie

Informace pro studenty

Přednášky

  1. Úvod (PPT 800 kB)
  2. Témata a teoretická východiska (PPT 5 MB)
  3. Předpoklady a potenciál cestovního ruchu (PPT 200 kB)
  4. Klasifikace cestovního ruchu (PPT 4 MB)
  5. Vlivy cestovního ruchu (PPT 240 kB)
  6. Udržitelný cestovní ruch (PPT 170 kB)