Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

doc. Mgr. Pavel KLAPKA, Ph.D.

Pavel Klapka

docent, vedoucí katedry
pracovna 2.015
tel.: (+420) 585 634 591, (+420) 739 249 171
e-mail: pavel.klapka@upol.cz | web: cenars.upol.cz
konzultační hodiny: středa 10.00–11.30
English | ResearchGate | ORCID | ResearcherID

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Člověk a biosféra KGG/MAB
Prostorová analýza a prostorové interakce KGG/PAPI
Regiony a regionální taxonomie KGG/RETX
Úvodní geovědní exkurze KGG/UGEX
Územní plánování a urbanismus KGG/UPU
Vybrané kapitoly z humánní geografie v terénu KGG/VKHT
Zelená infrastruktura urbanizovaných prostorů KGG/ZEL

Kombinované studium

Člověk a biosféra KGG/DMAB
Prostorová analýza a prostorové interakce KGG/DPAPI
Regiony a regionální taxonomie KGG/DRETX
Územní plánování a urbanismus KGG/DUPU
Vybrané kapitoly z humánní geografie v terénu KGG/DVKHT
Zelená infrastruktura urbanizovaných prostorů KGG/DZEL

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Disertační práce: aktuálně rozpracované (STAG)

Doktorští studenti:

Kvalifikace

2020

doc.
Univerzita Karlova (Přírodovědecká fakulta – obor Sociální geografie a regionální rozvoj)
(habilitační práce: Prostorové interakce a jejich konceptualizace: problematika identifikace funkčních regionů)
(habilitační přednáška: Prostorová neurčitost a její role v geografii: příklad funkčních regionálních systémů)

2001–2006

Ph.D.
Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta – studijní program Geografie, studijní obor Regionální geografie a regionální rozvoj)
(disertační práce: Návrh strategie udržitelnosti pro biosférickou rezervaci Krkonoše)

1996–2001

Mgr.
Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta – studijní program Geografie, studijní obor Zeměpis; Filosofická fakulta – studijní obor Angličtina)
(diplomová práce: Krkonoše a trvale udržitelný rozvoj)

Profesní činnost

od 2007

Katedra geografie PřF UP (odborný asistent, docent)

2005–2006

Geografický ústav PřF MU (odborný pracovník)

2004–2014

Ústav geoniky AV ČR, pobočka environmentální geografie Brno (doktorand, postdoktorand, vědecký asistent, vědecký pracovník)

2001–2007

Centrum pro regionální rozvoj MU (odborný pracovník)

 

Přehled publikací

Přehled všech publikacíPřehled všech publikací

Níže je uveden přehled publikací od roku 2005:

2023

Brisudová, L., Klapka, P. (2023): “It should be treated in a better way” – Perceived topovacancy in the participative urban planning. Cities 141, 104505. https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104505

Halás, M., Klapka, P. (2023): The timescape of the city: example of spatial interactions based on big data. Habitat International 131, 102736. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102736

2022

Kraft, S., Halás, M., Klapka, P., Blažek, V. (2022): Functional regions as a platform to define integrated transport system zones: the use of population flows data. Applied Geography 144, 102732. DOI: 10.1016/j.apgeog.2022.102732.

Tonev, P., Halás, M., Klapka, P., Kraft, S. (2022): Vybrané prostorové aspekty migrace specifických skupin obyvatelstva v ČR. In: Klímová, V., Žítek, V. eds.: 25th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Masarykova  univerzita, Brno, 437–445. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022-53

2021

Halás, M., Blažek, V., Klapka, P., Kraft, S. (2021): Population movements based on mobile phone location data: the Czech Republic. Journal of Maps 17 (1), 166–122. DOI: 10.1080/17445647.2021.1937730.

Halás, M., Klapka, P. (2021): Revealing the structures of internal migration: A distance and a time-space behaviour perspectives. Applied Geograhy 137, 102603. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2021.102603

Klapka, P., Erlebach, M. (2021): The contribution of spatial interaction modelling to spatial history: the case of central places and their hinterlands in the territory of the Austro-Hungarian Empire. Moravian Geographical Reports 29 (4), 267–277. DOI: https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0019

2020

Frantál, B., Klapka, P. (2020): Exploring the nexus between place of residence, daily activity patterns and the socio-spatial isolation of mothers on parental leave. Area 52 (2), 401–410. DOI:10.1111/area.12585.

Frantál, B., Klapka, P., Nováková, E. (2020): When home becomes a cage: Daily activities, space-time constraints, isolation and the loneliness of older adults in urban environments. Moravian Geographical Reports 28 (4), 322–337. Doi: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0024

Halás, M., Klapka, P. (2020): Heterogenita a kontinuita geografického prostoru: příklad funkčních regionů Slovenska. Geografie 125 (3), 319–342. DOI: 10.37040/geografie2020125030319

Halás, M., Kraft, S., Klapka, P. (2020): Global spatial organization of air transport: the definition of functional airline regions. The Geographical Journal 186 (1), 2–15. DOI: 10.1111/geoj.12313.

Klapka, P., Ellegård, K., Frantál, B. (2020): What about Time-Geography in the post-Covid-19 era? Moravian Geographical Reports 28 (4), 238–247. Doi: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0017

Klapka, P., Kraft, S., Halás, M. (2020): Network based definition of functional regions: A graph theory approach for spatial distribution of traffic flows. Journal of Transport Geography 88, 102855. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102855.

2019

Erlebach, M., Halás, M., Daniel, J., Klapka, P. (2019): Is there congruence in the spatial patterns of regions derived from scalar and vector geographical information? Moravian Geographical Reports 27 (1), 2–14. Doi: 10.2478/mgr-2019-0001

Halás, M., Klapka, P., Erlebach, M. (2019): Unveiling spatial uncertainty: a method to evaluate the fuzzy nature of functional regions. Regional Studies 53 (7), 1029–1041. DOI: 10.1080/00343404.2018.1537483.

Halás, M., Klapka, P., Hurbánek, P., Bleha, B., Pénzes, J., Pálóczi, G. (2019): A definition of relevant functional regions for international comparisons: the case of Central Europe. Area 51 (3), 489–499. DOI: 10.1111/area.12487.

Klapka, P. (2019): Regiony a regionální taxonomie: koncepty, přístupy, aplikace. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.

Klapka, P., Tomáš, M. (2019): Možnosti a problémy modelování dopravních toků a dalších prostorových interakcí v širší oblasti Krkonoš. Opera Corcontica 56, 105–117.

2018

Martinát, S., Navrátil, J., Hollander, J. B., Trojan, J., Klapka, P., Klusáček, P., Kalok, D. (2018): Re-reuse of regenerated brownfields: Lessons from an Eastern European post-industrial city. Journal of Cleaner Production 188, 536–545. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.313

Tonev, P., Halás, M., Klapka, P. (2018): Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání pracovní dojížďky v letech 1991 – 2011. In: Klímová, V., Žítek, V. eds.: 21st International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, 285–292. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-37

2017

Halás, M., Klapka, P. (2017): Functionality versus gerrymandering and nationalism in administrative geography: lessons from Slovakia. Regional Studies 51 (10), 1568–1579. DOI: 10.1080/00343404.2016.1215602

Halás, M., Klapka, P., Bačík, V., Klobučník, M. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries. PLoS ONE 12 (11), e0187406. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187406

Tonev, P., Tomáš, M., Erlebach, M., Halás, M., Klapka, P. (2017): Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání školské a pracovní dojížďky. In: Klímová, V., Žítek, V. eds.: 20th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, 342–348. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-43

2016

Halás, M., Erlebach, M., Klapka, P., Tomáš, M. (2016): Efficiency of delineation of administrative regions: a functional region approach. In: Klímová, V., Žítek, V. eds.: 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, 565–572. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-72

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P. (2016): The use of migration data to define functional regions: the case of the Czech Republic. Applied Geography 76, 98–105. http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.09.010

Klapka, P., Halás, M. (2016): Conceptualising patterns of spatial flows: Five decades of advances in the definition and use of functional regions. Moravian Geographical Reports 24 (2), 2–11. Doi: 10.1515/mgr-2016-0006

Klapka, P., Halás, M., Netrdová, P., Nosek, V. (2016): The efficiency of areal units in spatial analysis: Assessing the performance of functional and administrative regions. Moravian Geographical Reports 24 (2), 47–59. Doi: 10.1515/mgr-2016-0010

Pálóczi, G., Pénzes, J., Hurbánek, P., Halás, M., Klapka, P. (2016): Attempts to delineate functional regions in Hungary based on commuting data. Regional Statistics 6 (1), 23–41. DOI: 10.15196/RS06102

Tomáš, M., Klapka, P., Halás, M., Erlebach, M. (2016): Inner structure of functional regions: relationships between proto-centres. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, 573–579. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-73

2015

Halás, M., Klapka, P. (2015): Spatial influence of regional centres of Slovakia: analysis based on the distance-decay function. Rendiconti Lincei - Scienze Fisiche e Naturali 26 (2), 169–185. https://doi.org/10.1007/s12210-015-0387-4

Halás, M., Klapka, P., Bednář, M., Tonev, P. (2015): An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation. Environment and Planning A 47 (5), 1175–1191. https://doi.org/10.1177/0308518X15592306

2014

Erlebach, M., Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. (2014): Inner structure of functional region: theoretical aspects. In: 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, 722–727. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-93

Halás, M., Klapka, P., Bleha, B., Bednář, M. (2014): Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania. Geografický časopis 66 (2), 89–114.

Halás, M., Klapka, P., Kladivo, P. (2014): Distance-decay functions for daily travel-to-work flows. Journal of Transport Geography 35, 107–119. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.02.001

Halás, M., Klapka, P., Tonev, P. (2014): A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In: 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, 715–721. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-92

Klapka, P., Halás, M., Erlebach, M., Tonev, P., Bednář, M.(2014): A multistage agglomerative approach for defining functional regions of the Czech Republic: the use of 2001 commuting data. Moravian Geographical Reports 22 (4), 2–13. DOI: 10.1515/mgr-2014-0019

2013

Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. et al. (2013): Environmentální historie České republiky. Masarykova univerzita, Brno.

Klapka, P., Erlebach, M., Král, O., Lehnert, M., Mička, T. (2013): The footfall of shopping centres in Olomouc (Czech Republic): An application of the gravity model. Moravian Geographical Reports 21 (3), 12–26. DOI: 10.2478/mgr-2013-0013

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P. (2013): Functional regions: concept and types. In: 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Valtice 19.-21.6.2013). Masarykova univerzita, Brno, 94–101. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-11

Klapka, P., Halás, M., Tonev, P., Bednář, M. (2013): Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44 (1), 45–57. supplementary materials

Kunc, J., Maryáš, J., Tonev, P., Frantál, B., Siwek, T., Halás, M., Klapka, P., Szczyrba, Z., Zuskáčová V. (2013): Časoprostorové modely nákupního chování české populace. Masarykova univerzita, Brno.

2012

Frantál, B., Klapka, P., Siwek, T. (2012): Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48 (5), 833–857.

Frantál, B., Maryáš, J., Jaňura, J., Klapka, P., Kunc, J., Nováková, E., Osman, R., Siwek, T., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2012): Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. Masarykova univerzita, Brno.

Halás, M., Klapka, P. (2012): Contribution to regional division of Slovakia based on the application of the Reilly’s model. Hungarian geographical bulletin 61 (3), 237–255.

Halás, M., Klapka, P. (2012): Distance decay function and its application in the territory of the Czech Republic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 43 (1), 57–60.

2010

Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. (2010): Komparace vývoje krajinné a funkční struktury suburbií v 19. a 20. století na příkladu města Olomouce. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. OSU, Ostrava, 757–766.

Daniel, J., Frajer, J., Klapka, P. (2010): Proměny suburbia: Olomouc-Nová Ulice. Historická geografie 36 (1), 29–50.

Halás, M., Klapka, P. (2010): Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí. Geografie 115 (2), 144–160.

Klapka, P., Frantál, B., Halás, M., Kunc, J. (2010): Spatial organisation: development, structure and approximation of geographical systems. Moravian Geographical Reports 18 (3), 53–65.

Klapka, P., Niedźwiedźová, K. (2010): Geographical organisation of the Nový Jičín region: transformations of its selected aspects during the Industrial Revolution (Czech lands). Moravian Geographical Reports 18 (4), 39–55.

Klapka, P., Roubalíková, H. (2010): Places and students in urban environment: a time-geographical perspective. Geografický časopis 62 (1), 33–47.

Siwek, T., Klapka, P., Kunc, J., Maryáš, J., Vančura, M. (2010): Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców wybranych miast czeskich. In: Madurowicz, M. (ed.): Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Uniwersytet Warszawski, Urząd Miasta Stołecznego, Warszawa, 287–292.

2009

Halás, M., Klapka, P. (2009): Grafické modely regiónov. Acta Geographica Universitatis Comenianae 53, 49–57.

Kladivo, P., Fňukal, M., Halás, M., Klapka, P., Ptáček, P., Szczyrba, Z., Toušek, V. (2009): Vybrané aspekty kvality života obyvatel města Olomouce. In: Poštolka, V. ed.: Geodny Liberec 2008 - Sborník příspěvků. TUL, Liberec, 87–94.

Kunc, J., Frantál, B., Klapka, P., Maryáš, J. (2009): Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ. In: Klímová, V. ed.: XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. ESF MU, Brno, 177–184.

Martinát, S., Frantál, B., Klapka, P., Klusáček, P. (2009): New Rural Spaces: conflicts, opportunities, and challenges. Moravian Geographical Reports 17 (4), 45–46.

Řehák, S., Halás, M., Klapka, P. (2009): Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho modelu. Geographia Moravica 1. UP v Olomouci, Olomouc, 47–58.

2008

Klapka, P. (2008): Krkonoše a udržitelný turismus. Krkonoše a Jizerské hory 2008 (3), 24–25.

Klapka, P., Tonev, P. (2008): Regiony a regionalizace. In: Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol.: Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 371–397.

Klapka, P., Vyskočil, A. (2008): Maloskalsko: region vyšlapaný turisty, nebo dějinami? In: Regiony - časoprostorové průsečíky? Práce Historického ústavu AV ČR, řada C - Miscellanea, svazek 21, 173–192.

Kunc, J., Klapka, P., Frantál, B. (2008): Innovative potential in the regions of the Czech Republic – economic, societal and regional aspects. In: Svatoňová, H. et al.: Geography in Czechia and Slovakia: theory and practice at the onset of 21st century. Masarykova univerzita, Brno, 246–251.

Kunc, J., Tonev, P., Klapka, P. (2008): Nová průmyslová zóna v Brně – brownfields nebo greenfields? In: Sborník příspěvků z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. ESF MU, Brno, 278–286.

Martinát, S., Klapka, P., Nováková, E. (2008): Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Republic after 1990. Regional Studies 15, PAN Warszawa, 97–120.

Vaishar, A., Frantál, B., Kallabová, E., Kirchner, K., Klapka, P., Lacina, J., Martinát, S., Zapletalová, J. (2008): Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení. Studia Geographica 99, ÚGN, Brno.

2007

Frantál, B., Klapka, P. (2007): Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky. In: Sborník z XXI. sjezdu ČGS, PF JU, České Budějovice, 1136–1142. (CD ROM)

Frantál, B., Klapka, P., Kunc, J. (2007): Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR. Národohospodářský obzor 7 (3), 35–45.

Klapka, P. (2007a): Doprava a stavby. In: Flousek, J. et al., eds.: Krkonoše – příroda, historie, život. Miloš Uhlíř – Baset, Praha, 779–784.

Klapka, P. (2007b): Správní členění. In: Flousek, J. et al., eds.: Krkonoše – příroda, historie, život. Miloš Uhlíř – Baset, Praha, 47–48.

Klapka, P. (2007c): Sustainability at the regional level: theory and application. Geografický časopis 59 (3), 213–226.

Klapka, P. (2007d): Utváření kulturní krajiny v 19. a 20. století. In: Flousek, J. et al., eds.: Krkonoše – příroda, historie, život. Miloš Uhlíř – Baset, Praha, 745–747.

Klapka, P., Kunc, J., Jánošík, D. (2007): Inovační potenciál v regionech ČR – komparace krajů. In: Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. ESF MU a Stredoeurópska vysoká škola, Brno, 69–75. (CD ROM)

Klapka, P., Martinát, S., Křemenová, G., Vyskočil, A. (2007): Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století. In: Sborník z XXI. sjezdu ČGS, PF JU, České Budějovice, 1167–1173. (CD ROM)

Klapka, P., Nováková, E., Cetkovský, S. (2007): Ekosystémové přístupy k zonaci Krkonošského národního parku a biosférické rezervace Krkonoše. Opera Corcontica 44/2, 617–621.

Klapka, P., Nováková, E., Frantál, B. (2007): Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území. Miscellanea Geographica 14, 65–70.

Klapka, P., Nováková, E., Vyskočil, A. (2007): Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody. Miscellanea Geographica 13, 149–154.

Kunc, J., Klapka, P. (2007): Možnosti výzkumu inovačního prostředí. Miscellanea Geographica 14, 99–104.

Nováková, E., Klapka, P., Vyskočil, A. (2007): Proměny krajiny zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století. Fyzickogeografický sborník 5, MU, Brno, 15–18.

Szczyrba, Z., Klapka, P., Kunc, J., Tonev, P. (2007): Difúzní procesy v prostředí českého maloobchodu. Regionální studia 1 (1), 12–18.

Vyskočil, A., Klapka, P., Nováková, E. (2007): Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska. Historická geografie 34, 296–306.

2006

Klapka, P., Kunc, J. (2006): Inovace v prostoru a čase. In: Sborník z IX. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. ESF MU, Brno, 23–29.

Kunc, J., Klapka, P. (2006): Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje). In: Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference "Inovační potenciál regionů ČR". ESF MU, Brno, 71–76.

Vyskočil, A., Klapka, P., Martinát, S. (2006): Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století. Historická geografie – Supplementum I. Historický ústav, Praha, 137–162.

2005

Klapka, P., Klapková, E., Martinát, S. (2005): Ekologické zemědělství v Krkonoších: vlivy na krajinu a regionální rozvoj. Opera Corcontica 42, 127–137.

Klapka, P., Křemenová, G., Martinát, S. (2005): Selected socioeconomic factors affecting landscape structure: analysis, consequences, sustainability (Vrchlabí and Vimperk regions). Moravian Geographical Reports 13 (1), 49–61.

Klapka, P., Martinát, S. (2005): Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850 – 2001). Opera Corcontica 42, 139–152.

Křemenová, G., Klapka, P., Martinát, S. (2005): Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících strukturu krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí a Vimperk). Fyzickogeografický sborník 3, PřF MU a ČGS, Brno, 92–97.

Toušek, V., Smolová, I., Fňukal, M., Jurek, M., Klapka, P. (2005): Česká republika: portréty krajů. MMR, Praha.

Toušek, V., Smolová, I., Fňukal, M., Jurek, M., Klapka, P. (2005): Czech Republic: portraits of regions. MMR, Praha.

Řešené projekty

Skryté geografie nízkouhlíkového přechodu: Energetické chování českých domácností a
adaptivní reakce na rizika energetické chudoby
(spoluřešitel) GA ČR, GA24-11885S (2024 - 2026)

Struktury prostorových interakcí: role vzdálenosti a prostorových vzorů (člen řešitelského kolektivu) GA ČR, GA24-12009S (2024 - 2026)

Struktury a percepce urbánních prostorů: zelená infrastruktura a městská divočina (řešitel)
IGA UP, IGA_PrF_2022_011 (2022 - 2023)

Prostorové interakce a jejich konceptualizace: analýza selektivity, neurčitosti a hierarchie (člen řešitelského kolektivu) GA ČR, GA20-21360S (2020 - 2022)

Specifika behaviorálně podmíněných časoprostorových informací: metody jejich analýzy a interpretace (řešitel)
IGA UP, IGA_PrF_2019_025 (2019 - 2020)

Prostorová neurčitost a fuzzy regionální systémy: identifikace, analýza a implikace pulsujících funkčních
regionů
(člen řešitelského kolektivu)
GA ČR, GA16-13502S (2016 - 2018)

Lidské chování a aktivity v geografickém prostředí: analýza a modelování organizace prostoru (řešitel)
IGA UP, IGA_PrF_2014012 (2014 - 2015)

Urbánní a suburbánní kvalita života: geografický pohled (člen řešitelského kolektivu)
GA ČR, P404/11/1811 (2011 - 2014)

Inovace předmětu Historická geografie (řešitel)
FRVŠ, 3115 (2011)

Kvantitativní metody a syntetizující grafické metody v aproximaci, projekci a modelování geografických jevů (řešitel)
GA AV ČR, KJB300860901 (2009 - 2011)

Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů (spoluřešitel)
GA AV ČR, IAA301670901 (2009 - 2012)

Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času (spoluřešitel)
GA ČR,
403/09/0885 (2009 - 2011)

Zemědělství v horských podmínkách, jeho časo-prostorové proměny a význam pro rozvoj horských oblastí (člen řešitelského kolektivu)
GA AV ČR, KJB300860902 (2009 - 2010)

Geografie malých měst (člen řešitelského kolektivu)
GA AV ČR, IAA3086301

Venkovský prostor a jeho oživení (člen řešitelského kolektivu)
MMR, WB 29200452

Odborné zájmy

Prostorové systémy

Člověk a krajina

Geografické diskuzní fórum