Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie dopravy

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/GEDP 1 + 0 + 0 2 Ko 2 ZS A Bc. Regionální geografie

Vyučující: Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Studijní materiály – přednášky

Okruhy ke kolokviu

- pro splnění předmětu je nutné úspěšně absolvovat písemnou i ústní část kolokvia

 

Přednášky