Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie obyvatelstva a sídel

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/GEOB 3 + 0 + 0 4 Zk 2 LS A Bc. Regionální geografie

Vyučující: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Sylabus přednášek

  1. Úvod, pozice v rámci geografických disciplin, zdroje dat
  2. Vývoj a rozmístění obyvatelstva
  3. Přirozený pohyb obyvatelstva
  4. Migrační pohyb obyvatelstva
  5. Syntetické hodnocení dynamiky a reprodukce obyvatelstva
  6. Struktury obyvatelstva
  7. Perspektivy vývoje obyvatelstva, populační prognózy
  8. Sídelní systém, historický vývoj struktury osídlení
  9. Urbanizace
10. Městská a venkovská sídla
11. Vnitřní struktura a organizace měst
12. Perspektivy vývoje měst a sídelních systémů

Studijní materiály

Prezentace z přednášek