Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geografie zemědělství

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/GEZM 2 + 0 + 0 4 Zk 2 ZS A Bc. Regionální geografie
2 ZS B Bc. Environmentální studia a udržitelný rozvoj

Vyučující: Mgr. Stanislav Martinát, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Nejsou zadány.