Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geomorfologie ČR

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/GMCR 0 + 0 + 2 2 Zp 1n LS C Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
4 LS C Mgr. Učitelství zeměpisu pro SŠ
1n LS B Mgr. Geografie-aplikovaná geoinformatika
Podmiňující předmět: KGG/GCR1.

Vyučující: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Využití GPS při geomorfologickém mapování


Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ.

Využití GPS v geomorfologickém mapování