Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geomorfologie (GMFO)

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/GMFO 2 + 1 + 0 5 Zp, Zk 2 LS A Bc. Ekologie a ochrana životního prostředí
2 LS A Bc. Ochrana a tvorba životního prostředí
1 LS B Bc. Biologie v ochraně životního prostředí
2 LS B Bc. Environmentální geologie

Vyučující: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

 

Využití GPS při geomorfologickém mapování


Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ.

Využití GPS v geomorfologickém mapování

Požadavky ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce a ukázka písemné části:
Okruhy
Ukázka písemné části

Ústní část:
dle okruhů

forma odevzdání: ve STAGu nebo zaslaní emailem (nejpozději 1 den před zkouškou)

Geomorfologie - stručný přehled vývoje poznatků
Sborníky a publikace - vybrané sborníky, asociace, publikace

Osnova přednášek

 1. Úvod - postavení geomorfologie v systému věd
 2. Geomorfologická terminologie
 3. Geotektonické hypotézy
 4. Endogenni procesy a tvary
 5. Strukturní tvary reliéfu
 6. Krasový reliéf
 7. Fluviální procesy a tvary
 8. Kryogenni procesy a tvary
  Periglaciální procesy a tvary
 9. Reliéf oceánského dna a marinní procesy
 10. Eolické procesy a tvary
 11. Marinní procesy a tvary
 12. Antropogenní procesy a tvary
 13. Svahové procesy

Podklady ke cvičení

Požadavky pro udělení zápočtu:

Harmonogram prezentací - harmonogram

Ukázka prezentace

Nabídka témat - témata jsou zveřejněna v Portálu, v sekci Odevzdávání prací, předmět KGG/GMFO

Základní mapa rozložení litosférických desek - dostupná: Mapa 1, Mapa 2, doporučený informační zdroj: stránky USGS (www.usgs.com)
Informační zdroje:
http://geologie.vsb.cz/jelinek/tc-lit-desky.htm
https://www.ig.cas.cz

Návod na odevzdávání prací v Portálu:
Textovou část práce doplněnou o grafické přílohy - schémata, obrázky) včetně citací student odevzdá přes Portál STAG:
Odevzdání práce: viz Menu studenta → Návody a nápovědy → Prezentace a návody ke STAGu → Odezdávání prací - návod pro studenty nejpozději do 10. května 2018. Během LS bude své výstupy prezentovat v předem stanoveném termínu v délce 10 minut.

Cvičení - prezentace
Úvod - podmínky - osnova prací - Prezentace 1