Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geomorfologie (GMOR)

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/GMOR 2 + 0 + 0 4 Zk A 2 LS Bc. Regionální geografie

Vyučující: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Využití GPS při geomorfologickém mapování


Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ.

Využití GPS v geomorfologickém mapování

Požadavky ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce a ukázka písemné části
Okruhy otázek
Ukázka písemné části

Ústní část:
dle okruhů

forma odevzdání: ve STAGu nebo zaslaní emailem (nejpozději 1 den před zkouškou)

Geomorfologie - stručný přehled vývoje poznatků
Sborníky a publikace - vybrané sborníky, asociace, publikace

Osnova přednáška

 1. Úvod - Geomorfologie v systému geografických věd
 2. Geomorfologická terminologie
 3. Geotektonické hypotézy - Stavba Země, Kontinentální drift, Litosférické desky,
 4. Reliéf oceánského dna
 5. Endogenni procesy
 6. Strukturni tvary reliéfu
 7. Krasový reliéf
 8. Fluviální procesy
 9. Kryogenni procesy (2,9 MB, pdf)
  Periglaciální procesy (5 MB, pdf)
 10. Eolické procesy
 11. Marinní procesy a tvary
 12. Antropogenní procesy a tvary
 13. Svahové procesy -