Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Hydrologie

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/HDRA 2 + 0 + 0 4  Zk 1 LS A Bc. Regionální geografie

Vyučující: RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Výuka předmětu je podpořena také e-learningem.
(Kurz je zpřístupněn přihlášeným studentům.)
GeoMoodle

 

Informace pro studenty

Informace ke zkoušce

rozsah zkoušky: přednášky + základní literatura + slepá mapa (řeky, jezera a přehradní nádrže ČR; světový oceán, světové veletoky, jezera)

okruhy (viz přednášky):

 1. Hydrologie – historie, vědní obor, zdroje informací
 2. Světové zásoby vody, malý a velký vodní oběh
 3. Hydrometrie
 4. Extrémní hydrologické jevy – povodně, sucho
 5. Hydrografie, charakteristiky povodí
 6. Hydraulika vodního toku, fluviální tvary
 7. Říční krajina
 8. Základy vodního hospodářství
 9. Podpovrchová voda
 10. Limnologie
 11. Vodní stavby a využívání vod
 12. Hydrologické modely
 13. Oceánografie

Studijní materiály ke zkoušce

Webová učební podpora - HYDRO.upol.cz "Vybrané kapitoly z hydrologie"

Soubory jsou zaheslovány (heslo bylo sděleno studentům na úvodní přednášce), jejich obsah slouží výhradně ke studijním účelům.