Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Municipální ekonomie a municipální politika

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/MEMP 2 + 1 + 0 5 Zp, Zk A 1n ZS Mgr. Regionální geografie

Vyučující: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Sylabus přednášek

 1. Úvod do municipální ekonomie a politiky, terminologie
 2. Základy geografie města a urbánních systémů
 3. Ekonomie lokalizace administrativních aktivit
 4. Ekonomie lokalizace bydlení, trh nemovitostí
 5. Místní finance, veřejné investice a výstavba
 6. Udržitelný urbánní rozvoj 
 7. Ekonomie v plánování měst 
 8. Urbánní marketing, marketingové plánování rozvoje
 9. Plánování architektonicko-urbanistických kompozic
 10. Venkov a místní ekonomický rozvoj 
 11. Principy municipální politiky
 12. Municipální politika v České republice

Studijní materiály

Municipální ekonomie, municipální politika