Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Politickogeografické problémy světa

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/PGPSS 0 + 0 + 2 2 Zp 1n LS C Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
4 LS C Mgr. Učitelství zeměpisu pro SŠ
Podmiňující předměty: KGG/POG nebo KGG/ZPRG.

Vyučující

V akademickém roce 2008/2009 předmět není vyučován.

Anotace

Cílem předmětu je procvičení a prohloubení znalostí předmětu Základy politické a regionální geografie a jejich aplikace na aktuální polickogeografické problémy současného světa. Seminář má formu prezentace seminárních prací studentů na témata vybraná z následujících oblastí: stát, hranice, vývoj a současný stav politické mapy světa, základní geopolitické teorie, současné geopolitické koncepce, geografie moci (zájmové sféry, geoekonomická konkurence, státní bezpečnost), globální kulturní a civilizační faktory politiky, lokální konflikty, apod.

Požadavky na studenta

Prezentace referátu a vypracování seminární práce na určené téma.

Literatura

Základní:

Doporučená:

Informace pro studenty

Témata seminářů:

  1. Úvodní a organizační informace
  2. Nacionalismus a jeho politickogeografický význam

(bude doplněno)

Studijní literatura:

2. seminář:

Gellner, A. (1993): Národy a nacionalismus. Hříbal, Praha. – kapitola Typologie nacionalismů (s. 99–120). Kopie pro studijní účely (PDF)