Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Politická geografie

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/POG 1 + 1 + 0 3 Ko 1 ZS A Bc. Geografie
3 ZS A Bc. Regionální geografie
1 ZS A Bc. Mezinárodní rozvojová studia
ZS C Bc. Geoinformatika a geografie
Vylučující předměty: KGG/ZPRG, KPE/PGE a KVS/BPOGE.

Vyučující: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., Mgr. Jan DanielMgr. Miloslav Šerý
Portál UP: Informace o předmětu

Výuka předmětu je podpořena také e-learningem.
(Kurz je zpřístupněn přihlášeným studentům.)
GeoMoodle

Informace pro studenty

Organizace kurzu

Výuka je organizována formou blended learning, která kombinuje prezenční formu výuky a e-learning, tzn. živé přednášky, popř. workshopy, cvičení, kurzy a elektronické vzdělávání podporované moderními informačními a komunikačními technologiemi (ICT). Jako LMS (Learning Management System) bude sloužit systém Moodle. Umístění na webu: http://geomoodle.upol.cz. Údaje o registraci budou poskytnuty na první přednášce.

Aktuální přednášky (budou zveřejňovány týden předem):

1. přednáška (úvod do politické geografie) (PDF 827 kB)
2. přednáška (německá geopolitika) (PDF 735 kB)
3. přednáška (anglosaská geopolitika) (PDF 1,1 MB) 
4. přednáška (nové směry v geopolitice) (PDF 361 kB)
5. přednáška (státy a národy) (PDF 1,0 MB)
6. přednáška (formy státu, typologie států) (PDF 786 kB)
7. přednáška (volby) (PDF 829 kB)
8. přednáška (hranice) (PDF 3 MB)
9. přednáška (konflikty) (PDF 1 MB)
10. přednáška (mezinárodní organizace, integrační procesy) (PDF 2 MB)

Aktuální semináře (teoretické úvody a dodatky, vlastní zadání viz Moodle):

(poznámka: dodatky doplňují zjištění a zkušenosti získané během tvorby seminárního úkolu, případně reagují na problémy, které se při jeho tvorbě vyskytly)

1. seminář (organizace seminářů, testový úkol) (PDF 252 kB)
     dodatek (ukázkový text) (PDF 1,4 MB)

(dalšé jsou zveřejněny v moodle)

Zajímavé materiály na webu (podle tématických celků)

Statistické organizace jednotlivých států
Rozcestník na GeoHive
Rozcestník na U.S. Census Bureau

Charakteristika státního území
Central Intelligence Agency
U.S. Census Bureau
Historical and Political Maps of the Modern Age
IBRU (International Boundaries Research Unit)
International Boundary Studies (State University of Florida)
WHKMLA Historical Atlas (vývoj státního území)

Státní území z právního hlediska
Výlučné ekonomické zóny
International Seabed Authority
Oceans and Law of the Sea (na webu OSN)
VLIZ Maritime boundaries geodatabase

Administrativní členění státu
Regiony NUTS v Evropské unii (na webu ČSÚ)
GeoHive

Administrativní členění České republiky
Struktura územně správních celků České republiky (na webu ČSÚ)
Podrobný přehled změn v území, včetně změn v názvech (na webu ČSÚ)

Obyvatelstvo státu
Informace o termínech posledních realizovaných sčítání v konkrétních státech (Statistické oddělení OSN)
Ethnologue Languages of the World (online verze nejčastěji citovaného přehledu jazyků)
The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

Struktura státní moci
Politoval resources (politologický rozcestník s teritoriálně řazenými informacemi)
OSCE - Office for Democratic Institutions and Human Rights: rozcestník ústav
World Statesmen (političtí představitelé států retrospektivně, politickogeografický vývoj států)
Rulers (podobný obsah)

Dekolonizace
The United Nations and Decolonization stránky Decolonization Unit, Department of Political Affairs, United Nations, informace o dekolonizaci, zprávy o stavu dekolonizace v současných nesamosprávných územích

Volební geografie
VOLBY.CZ (volební portál ČSÚ, výsledky voleb v ČR od roku 1994)
ElectionGuide: projekt organizace IFES (International Foundation for Electoral Systems)
Databáze voleb v Subsaharské Africe
European Election Database

Konflikty
AKUF Arbeitsgemeinschaft Kriegsurachenforschung
Correlates of War (COW)
Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung e.V.
Peace Research Institute Oslo (PRIO)
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
USIP United States Institute of peace (USIP) 

 Jiné materiály

Slepá mapa (obdobná bude použita v testu)
Seznam států (PDF 4 MB) (úplný přehled k 20. 11. 2009, pracovní verze, opravy nebo doplňky jsou vítány)