Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionální geografie: Latinská Amerika

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/RGLA 1 + 1 + 0 3 Zk 3 ZS A Bc. Mezinárodní rozvojová studia (nová)
2 ZS A Bc. Mezinárodní rozvojová studia (starší)
ZS B Rozšiřující doplňující studium učitelství geografie

Vyučující

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
V akademickém roce 2009/2010 předmět není vyučován (vzhledem k obměně studijních plánů bude vyučován znovu od zimního semestru 2010/2011).

Anotace

Předmět se zabývá následujícími okruhy témat: geografické vymezení regionu, základní fyzickogeografická charakteristika (geologický vývoj, geomorfologické, klimatické, hydrologické, pedogeografické a biogeografické poměry, ochrana přírody a krajiny), základní socioekonomická charakteristika (postavení regionu v rámci světa, historický vývoj a jeho vliv na formování společnosti, všeobecná charakteristika obyvatelstva, zemědělství, průmyslu, dopravy, služeb a cestovního ruchu, integrační seskupení), nejdůležitější politickogeografické, společenské, ekonomické a bezpečnostní problémy regionu, regionální přehled.

Požadavky na studenta

Znalosti v rozsahu přenášek, určené literatury a internetové studijní opory k předmětu.

Literatura

Základní:

Doporučená:

Informace pro studenty

Geografie Latinské Ameriky a Karibiku

Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ.
 
Text je průběžně upravován. Na úpravách se mohou podílet i studenti: za každou odhalenou obsahovou chybu jim bude připočítán k výsledku zkoušky jeden procentní bod, za nalezenou formální chybu (překlepy apod.) podle povahy až 0,5 procentního bodu. Za opravu se nepovažuje pouhá aktualizace číselných údajů, i když i ta je vítána.

Geografie Latinské Ameriky a Karibiku

Přednášky z roku 2009/2010:

1. Poloha a členitost (PDF 2 MB)
2. Geologie a geomorfologie (PDF 2 MB)
3. Klima (PDF 4 MB)
4. Hydrologie (PDF 3 MB)
7. Historie (PDF 4 MB)
8. Politická organizace LA (PDF 968 kB)
9. Obyvatelstvo (PDF 1 MB)
10. Hospodářství (PDF 2 MB)
11. Mexiko (PDF 3 MB)
    11.1 bonus: Územní vývoj Mexika (PDF 1 MB)
12. Brazílie (PDF 2 MB)
13. Argntina (PDF 2 MB)
14. Kolumbie (PDF 445 kB)

 

Materiály ke stažení

seznam pojmů vybíraných do "orientační" části zápočtové písemky, předpokládá se schopnost lokalizovat i všechny pojmy zmíněné v přednáškách

Seznam lokalit ke zkoušce

Mapy:

Kreolské jazyky Střední Ameriky na bázi angličtiny (detail Malých Antil), Kreolské jazyky Střední Ameriky na bázi francouzštiny

Zajímavé odkazy:

Latin American Studies Association
Latin American Network Information Center
Political Database of the Americas
Center for Latin American Studies University of California - Berkeley
David Rockefeller Center for Latin American Studies Harvard University
United Nations Development Programme Democracy in Latin America
United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean