Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

RNDr. Miloš FŇUKAL, Ph.D.

Miloš Fňukal

lektor
pracovna 2.014
tel.: (+420) 585 634 504, (+420) 775 772 317
e-mail: milos.fnukal@upol.cz
konzultační hodiny: pondělí 9.00–10.30
English | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Evropská unie a její regiony (KGG/EUROP, KGG/EURO)
Komplexní geografická exkurze (KGG/KGEX)
Kulturní geografie (KGG/KUGE)
Politická geografie (KGG/POG)
Politická a socioekonomická geografie (VOS/PSG)
Prezentace v geografických oborech (KGG/PREZ)
Problémové oblasti současného světa (KGG/POSS)
Regionální geografie Afriky (KGG/RGAF)
Regionální geografie Ameriky a Austrálie (KGG/RGAA)
Regionální geografie: Latinská Amerika (KGG/RGLA)
Regionální geografie subsaharské Afriky (KGG/RGSAF)
Religiózní geografie (KGG/REGE)
Úvod do studia geografie (KGG/UGE)
Základy politické geografie (KZU/ZPGB)

Prezenční studium – anglicky

Regional geography of the Balkans (KGG/QBAL)

Kombinované studium

Politická geografie (KGG/DPOG)
Regionální geografie Ameriky a Austrálie (KGG/DRGAA)
Úvod do studia geografie (KGG/DUGE)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Publikace

Přehled všech publikacíPřehled všech publikací

Níže je uveden přehled publikací za posledních pět let (od roku 2005).

2015

Fňukal, Miloš – Smrčka, David – Kladivo, Petr (2015): Software Mathematica pro geografy. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 81 s. ISBN 978-80-244-4472-7.

Voženílek, Vít – Fňukal, Miloš – Nováček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk (2015): Zeměpis 5. Hospodářství a společnost. 2. Aktualizované vydání. Olomouc : Prodos, 80 s. ISBN 978-80-7230-128-7.

Voženílek, Vít – Fňukal, Miloš – Nováček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk (2015): Zeměpis 5 s komentářem pro učitele. Hospodářství a společnost. 2. Aktualizované vydání. Olomouc : Prodos, 80 s. ISBN 978-80-7230-129-4.

Voženílek, Vít – Fňukal, Miloš  – Szczyrba, Zdeněk (2015): Zeměpis 5. Hospodářství a společnost. Pracovní sešit. Aktualizované vydání. Olomouc : Prodos, 48 s. ISBN 978-80-7230-130-0.

2014

Voženílek, Vít – Fňukal, Miloš (2014): Zeměpis 3. Zeměpis oceánů a světadílů (2). Amerika, Asie, Evropa. Aktualizované vydání. Olomouc : Prodos, 136 s. ISBN 880-7230-105-5

Voženílek, Vít – Fňukal, Miloš (2014): Zeměpis 3 s komentářem pro učitele. Zeměpis oceánů a světadílů (2). Amerika, Asie, Evropa. Aktualizované vydání. Olomouc : Prodos, 136 s. ISBN 80-7230-105-5

2013

Fňukal, Miloš (2013): Politická geografie. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 80 s. ISBN 978-80-244-3900-6, 978-80-244-3901-3.

Fňukal, Miloš – Šebesta, David (2013): Regionální geografie Latinské Ameriky a Karibiku. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 78 s. ISBN 978-80-244-3845-0, 978-80-244-3846-7.

Halás, Marián – Brychtová, Šárka – Fňukal, Miloš (2013): Základy humánní geografie 1: Geografie obyvatelstva a sídel. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 102 s. ISBN 978-80-244-3847-4, 978-80-244-3848-1.

Šebesta, David – Fňukal, Miloš – Tláskal, Milan (2013): Regionální geografie anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 90 s. ISBN 978-80-244-3898-6, 978-80-244-3899-3.

2012

Fňukal, Miloš (2012): Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století. Geographia Moravica 3. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. 211 s. ISBN 978-80-244-3251-9.

2011

Fňukal, Miloš (2011): Demografické aspekty globalizace. In: Mezřický, Václav (ed.): Perspektivy globalizace. Praha : Portál. s. 79–109. ISBN 978-80-7367-846-3. 

2010

Fňukal, Miloš – Jurek, Martin – Krejčí, Tomáš – Létal, Aleš – Ptáček, Pavel – Smolová, Irena (2010): Atlas of the Carpathian Macroregion. Olomouc : Univerzita Palackého. 60 s. ISBN 978-80-244-2354-8.

Fňukal, Miloš – Mintálová, Tatiana – Šerý, Miloslav – Šrubař, Michal (2010): Rozčleňování obcí na více volebních obvodů při volbách obecních zastupitelstev: možnosti a limity volební manipulace. IN: Sborník příspěvků XXII. sjezdu ČGS. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě. s. 801–806.

Matoušek, Jiří – Fňukal, Miloš (2010): Fenomén genocida. In: Přítomnost. Roč. 2010, podzim (2010), s. 8–13.

Šrubař, Michal – Fňukal, Miloš (2010): Migration from the countries of former Yugoslavia and its impact on international relations. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica. Vol. 41, No. 2 (2010), s. 21–36.

2009

Jašš, Richard – Fňukal, Miloš (2009): The German language islands of Brno, Olomouc and Jihlava during German-Austrian irredentism in the autumn of 1918. Moravian Geographical Reports, Volume 17, Number 1, s. 40–-48. Brno : Czech Academy of Sciences, Institute of Geonics, v.v.i., Branch Brno. ISSN 1210-8812.

Hercik, Jan – Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš – Toušek, Václav (2009): Demilitarizace území ČR po roce 1989 – vstupní geografická analýza. IN: Klímová, Viktorie (ed.): XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Bořeticích 17.–19. června 2009. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, katedra regionální ekonomie a správy, str. 192–199. ISBN 978-80-210-4883-6. 

Fňukal, Miloš – Frajer, Jindřich – Šerý, Miloslav – Toušek, Václav (2009): Historie katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc : Univerzita Palackého v olomouci. 60 s. ISBN 978-80-244-2310-4. 

Kladivo, Petr – Toušek, Václav – Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš (2009): Czech-Polish cross border cooperation : Analysis of cross border cooperation in 2000-2006 and possibilities of its aiming with Polish regions in period 2007–2013. IN: Wilk, Waldemar (ed.): Global Changes: Their Regional and Local Aspects. Warsaw : University of Warsaw, s. 136–144.

Kladivo, Petr – Fňukal, Miloš – Halás, Marián – Klapka, Pavel – Ptáček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk – Toušek, Václav (2009): Vybrané aspekty kvality života Olomouce a blízkého zázemí. IN: Lipský, Z. – Popková, Klára – Poštolka, Václav – Šmída, Jiří (eds.): Geodny Liberec 2009. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Liberec 25.–29. 8. 2008, Česká republika. Sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, s. 87–94. ISBN 978-80-7372-443-6.

Halás, Marián – Vystoupil, Jiří – Fňukal, Miloš (2009): Václav Toušek oslavil šedesáté narozeniny. Informace České geografické společnosti, Ročník 28, Číslo 1, s. 44–46. Praha : Česká geografická společnost. ISSN 1213-1075.

Vysoudil, Miroslav – Fňukal, Miloš – Smolová, Irena ([2009]): Zeměpis pro každého. Olomouc : Rubico. 252 s. ISBN 978-80-7346-099-0.

2008

Fňukal, Miloš (2008): The first general elections on the territory of the present-day Czech Republic: Gerrymandering or malapportionment?. [Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach :] Geographia : studia et dissertationes, Tom 30, s. 69–83. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISSN 0208-6336 [Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach], ISSN 0208-5054 [Geographia : studia et dissertationes].  

Fňukal, Miloš – Šrubař, Michal (2008): Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991–2006). Slovanské historické studie 33, 2008, s. 119–171. Praha - Brno: Historický ústav AV ČR, v.v.i. ISSN 081-007X; ISBN 978-80-7286-137-8.

Kladivo, Petr – Fňukal, Miloš – Halás, Marián – Klapka, Pavel – Ptáček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk – Toušek, Václav (2008): Vybrané aspekty kvality života Olomouce a blízkého zázemí. IN: Popková, Klára – Šmída, Jiří (eds.): Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Liberec 25.–29. 8. 2008, Česká republika. Sborník abstraktů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, s. 42. ISBN 978-80-7372-367-5.  

Fňukal, Miloš (2008): Neklidný Balkán. Geografické rozhledy, Ročník 17 (2007/2008), č. 3, str. 2–3. Praha : Kartografie. ISSN 1210-3004.

Toušek, Václav – Fňukal, Miloš – Kladivo, Petr – Létal, Aleš – Jurek, Martin (2008): Vysočina. Tematický atlas. Jihlava: Krajský úřad kraje Vysočina ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, 36 s. ISBN 978-80-254-2080-5 [ukázka 1, ukázka 2, ukázka 3]

Toušek, Václav – Fňukal, Miloš – Kladivo, Petr – Létal, Aleš – Jurek, Martin (2008): Administrativní členění kraje Vysočina. 1 : 300 000. [mapa] Jihlava: Krajský úřad kraje Vysočina ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, nestr. ISBN 978-80-254-2081-2

Fňukal, Miloš – Šrubař, Michal (2008): Impact of Migrations from the Territory of the Ex-Yugoslavia to Other European Countries in 1990–2005. IN: Svatoňová, Hana et al.: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. Brno: Masaryk University, s. 283–287. ISBN 978-80-210-4600-9. 

Halás, Marián – Jurek, Martin – Smolová, Irena a kol. [Fňukal, Miloš – Klapka, Pavel – Ptáček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk] (2008): Studuj geografii v Olomouci. Stručný přehled učiva a typové otázky k přijímacím zkouškám z geografie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Olomouc: Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 132 s. ISBN 80-86297-35-7.

2007

Toušek, Václav – Fňukal, Miloš – Kladivo, Petr (2007): Potenciální zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony. IN: Transformace ekonomiky a regionální rozvoj. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007, CD-ROM. ISBN 978-80-248-1656-2. 

Fňukal, Miloš – Šrubař, Michal (2007): Kosovo – proměny národnostní struktury v historické retrospektivě. IN: Kraft, Stanislav – Mičková, Karolína – Rypl, Jiří – Švec, Pavel – Vančura, Michal (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České heogrfické společnosti České Budějovice 30. 8. – 2. 9. 2006. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 42–52. ISBN 978-80-7040-986-2. 

Ptáček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš (2007): Proměny prostorové struktury města Olomouce s důrazem na rezidenční funkce. Urbanismus a územní rozvoj, ročník X, č. 2/2007, str. 19–26. Brno : Ústav územního rozvoje. ISSN 1212-0855 

Fňukal, Miloš – Kladivo, Petr – Toušek, Václav (2007): Zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony v novém plánovacím období Evropské unie 2007–2013. IN: Klímová, Viktorie (ed.): X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Pavlově 20.–22. června 2007. Brno: Masarykova univerzita, s. 177–185. ISBN 978-80-210-43

Fňukal, Miloš – Šrubař, Michal (2007): Dopady nucených migrací v oblasti Kosova. Geografická revue. 2007, ročník 3, č. 1, s. 29–53. Banská Bystrica, Katedra geografie, FPV UMB. ISSN: 1336-7072

2006

Toušek, Václav – Fňukal, Miloš (2006): K úmrtí doc. RNDr. Stanislava Řeháka, CSc. Geografie - Sborník České geoografické společnosti, ročník 111, č. 2006/4, str. 456–459. Praha : Česká geografická společnost. ISSN 1212-0014

Fňukal, Miloš (2006): Kosovo pod správou OSN: Jak dál? Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. 2006, ročník 6, s. 429–439. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN:80-86488-32-2

Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš – Smolová, Irena – Toušek, Václav (2006): Nadnárodní maloobchodní řetězce v České republice a jejich vliv na formování síťové struktury českého maloobchodu. IN: Treml, Václav, Chromý, Pavel (eds.): Mezinárodní geografická konference "150 let geografie na Univerzitě Karlově" – Sborník abstraktů. Praha: Univerzita Karlova v Praze 2006, str. 16–17. ISBN 80-86561-96-8

Szczyrba, Zdeněk – Smolová, Irena – Fňukal, Miloš (2006): Significant features of transformation of the services in an area – a case study for the micro-region of Olomoucko (Contribution to research on the issue). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium, Geographica 39. Olomouc, Univerzita Palackého, str. 83–93.  ISBN 80-244-1397-3.

Fňukal, Miloš – Šrubař, Michal (2006): Kosovo – proměny národnostní struktury v historické retrospektivě. IN: Kraft, Stanislav – Mičková, Karolína – Vančura, Michal –Veselá, Helena (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti, České Budějovice 30. 8.–2. 9. 2006. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 26. ISBN 80-7040-879-0.   

Fňukal, Miloš – Šrubař, Michal (2006): Dopady nucených migrací v oblasti Kosova. IN: Čižmárová, Katarína (ed.): XIV. Kongres SGS Banská Bystrica 2006. Zborník abstraktov "Geografia v meniacom sa svete". Banská Bystrica: Slovenská geografická spoločnosť pri SAV v Bratislave, Stredoslovenská pobočka SGS, FPV UMB katedra geografie, str. 70, ISBN 80-969541-7-2.

Fňukal, Miloš (2006): The Present Political Settlement of Kosovo: What next?. IN: Globalisation and its impact to Society, Regions and States. Ostrava: University of Ostrava. s.40–52. ISBN 80-7368-256-7.

2005

Toušek, Václav – Smolová, Irena – Fňukal, Miloš – Jurek, Martin – Klapka, Pavel (2005): Czech Republic – Portraits of Regions. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 136 s. ISBN 80-239-6346-5.

Toušek, Václav – Smolová, Irena – Fňukal, Miloš – Jurek, Martin – Klapka, Pavel (2005): Česká republika – portréty krajů. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 136 s. ISBN 80-239-6305-8.

Baštová, Magdalena – Fňukal, Miloš – Krejčí, Tomáš – Tonev, Petr – Toušek, Václav (2005): Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991–2001. IN: I. Mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.–26. listopadu, Zlín 2005. Sborník příspěvků. CD-ROM. ISBN 80-7318-359-5

Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš – Kudrnovský, Emil (2005): Návštěvnost památkových objektů v ČR – vývojové tendence po roce 1989. IN: Fňukal, Miloš – Ptáček, Pavel eds. (2005): Geografie, cestovní ruch a rekreace. Sborník referátů ze semináře pořádaného při příležitostí významného životního jubilea Doc. JUDr. Stanislavy Šprincové, CSc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Str. 85–92. ISBN 80-244-1221-7

Fňukal, Miloš – Ptáček, Pavel eds. (2005): Geografie, cestovní ruch a rekreace. Sborník referátů ze semináře pořádaného při příležitostí významného životního jubilea Doc. JUDr. Stanislavy Šprincové, CSc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 202 s. ISBN 80-244-1221-7

Ptáček, Pavel – Fňukal, Miloš (2005): Doc. JUDr. Stanislava Šprincová, CSc. K životnímu jubileu. In: Fňukal, Miloš – Ptáček, Pavel eds. (2005): Geografie, cestovní ruch a rekreace. Sborník referátů ze semináře pořádaného při příležitostí významného životního jubilea Doc. JUDr. Stanislavy Šprincové, CSc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Str. 3–4. ISBN 80-244-1221-7

Smolová, Irena – Fňukal, Miloš – Szczyrba, Zdeněk (2005): Krajina a lidé vojenského újezdu Libavá. Geografické rozhledy. Praha: Kartografie Praha. Roč. 15 (2005), č. 1, str. 24–25. ISSN-ISBN 1210-3004. 

Postery

Fňukal, Miloš – Jurek, Martin – Ptáček, Pavel – Šerý, Miloslav – Toušek, Václav (2009): Současnost katedry keografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mezinárodní vědecká konference "50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci", Olomouc 10.–11. 6. 2009 (pořadatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie)

Fňukal, Miloš – Frajer, Jindřich – Jurek, Martin – Šerý, Miloslav – Toušek, Václav (2009): Historie katedry keografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mezinárodní vědecká konference "50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci", Olomouc 10.–11. 6. 2009 (pořadatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie) 

Toušek, Václav – Fňukal, Miloš – Kladivo, Petr – Létal, Aleš – Jurek, Martin (2008): Vysočina. Tematický atlas. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti "Geodny Liberec 2008", Liberec 25.–29. 8. 2008 (pořadatel: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická) [vítěz soutěže o nejlepší poster] [abstrakt vyšel samostatně pod názvem: Toušek, Václav – Fňukal, Miloš – Kladivo, Petr – Jurek, Martin – Létal, Aleš (2008): Vysočina: Tematický atlas. IN: Popková, Klára – Šmída, Jiří (eds.): Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Liberec 25.–29. 8. 2008, Česká republika. Sborník abstraktů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, s. 169. ISBN 978-80-7372-367-5.]

Toušek, Václav – Fňukal, Miloš – Ptáček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk – Halás, Marián – Kladivo, Petr (2008): Zahraniční kapitál a regionální rozvoj (na příkladu Mohelnicka). Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti "Geodny Liberec 2008", Liberec 25.–29. 8. 2008 (pořadatel: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická) [abstrakt vyšel samostatně pod názvem: Toušek, Václav – Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš – Halás, Marián – Kladivo, Petr – Ptáček, Pavel (2008): Zahraniční kapitál na střední Moravě se zaměřením na region Mohelnicko. IN: Popková, Klára – Šmída, Jiří (eds.): Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Liberec 25.–29. 8. 2008, Česká republika. Sborník abstraktů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, s. 170. ISBN 978-80-7372-367-5.]

Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš – Smolová, Irena – Toušek, Václav (2006): Nadnárodní maloobchodní řetězce v České republice a jejich vliv na formování síťové struktury českého maloobchodu. Mezinárodní geografická konference "150 let geografie na UK" Praha-Albertov 6, 10. a 11. 11. 2006 (pořadatel: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce)

Ptáček, Pavel – Szczyrba, Zdeněk – Fňukal, Miloš (2006): Proměny rezidenčních funkcí města Olomouce – příspěvek ke studiu problematiky. 2. ročník mezinárodní interdisciplinární konference "Proměny bydlení" Olomouc. 19.–20. 9. 2006 (pořadatelé: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Katedra městského inženýrství Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity v Ostravě) 

Vzdělání

1988–1993

Mgr.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (obor: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika-zeměpis)
(diplomová práce: Vybrané aspekty politickogeografických změn území Ruska po roce 1917)

1994–2000

Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, studijní obor: Regionální geografie a regionální rozvoj)
(disertační práce: Politickogeografický vývoj jugoslávského prostoru od 70. let minulého století do současnosti (PDF 12,4 MB))

2003

RNDr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství zeměpisu na středních školách)

Profesní činnost

1993–1994

Základní škola Radostín nad Oslavou (učitel)

1994–1997

Biskupské gymnázium v Brně (učitel)

od 1998

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (asistent, odborný asistent)

Odborné zájmy

Politická a historická geografie.

Členství v organizacích

Česká geografická společnost (od 2006 člen hlavního výboru)
Česká demografická společnost
Hrvatsko geografsko društvo

Působení v zahraničí

1997–1998

Slovinsko (Ljubljanska Univerza, Oddelek za geografijo FF, Lublaň, 10 měsíců)