Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionální geografie Slovenska

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/RGSR 1 + 1 + 0 3 Zk B LS Mgr. Regionální geografie
B LS RDS Učitelství geografie

Vyučující: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D., RNDr. Tatiána Mintálová, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Geografia Slovenska

Alena Dubcová, Viliam Lauko et al., 2007
Elektronický učební text vytvořený s podporou grantového úkolu KEGA č. 3/3173/05
(Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre)

Regionální geografie Slovenska

Regionální geografie Slovenska

Irena Smolová et al., 2008
Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ č. 2511/2008

Regionální geografie Slovenska