Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Rurální geografie

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/RUR 2 + 0 + 1 4 Zp, Zk B LS Mgr. Regionální geografie

Vyučující: Mgr. Stanislav Martinát
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Sylabus

 1. Úvod do problematiky
 2. Specifika historického vývoje venkova
 3. Obyvatelstvo na venkově
 4. Trh s půdou, využití země
 5. Ekonomika venkovského prostoru
 6. Infrastruktura venkovského prostoru
 7. Cestovní ruch na venkově
 8. Vývoj zemědělství ČR
 9. Ekologické zemědělství
 10. Dotace ve venkovském prostoru
 11. Společná zemědělská politika
 12. Řízení rozvoje venkova

Zadání cvičení a instrukce k jejich odevzdání

1. cvičení (DOC 30 kB)
2. cvičení (DOC 27 kB)
3. cvičení (PPT 856 kB)