Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Seminář z hydrologie

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/SEHY 0 + 0 + 2 3 Zp 2 ZS B Bc. Geografie
1 ZS B Bc. Regionální geografie
1n ZS B Mgr. Geoinformatika

Vyučující: RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Vybrané kapitoly z hydrologie

Renata Pavelková Chmelová, Jindřich Frajer a Jan Geletič, 2010

Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ.

HYDRO.upol.cz