Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Seminář z meteorologie a klimatologie

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/SEMK 0 + 0 + 2 3 Zp B 2 ZS Bc. Geografie
B 1 ZS Bc. Regionální geografie
B 1n ZS Mgr. Geoinformatika

Vyučující: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Pokyny 2016 (PDF)