Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Seminář z regionální geografie Afriky

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/SRAF 0 + 0 + 2 3 Zp 1n LS B Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
n LS B Mgr. Regionální geografie

Vyučující: Mgr. Ondřej Král, Mgr. Michal Lehnert
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Doporučené internetové zdroje

allAfrica.com http://allafrica.com
Africa Online www.africaonline.com
World Bank www.worldbank.org
Mezinárodní měnový fond www.imf.org
United Nations www.un.org
Rozvojový program UN www.undp.org
Program UN pro životní prostředí www.unep.org
Centrum UN pro lidská sídla www.unhabitat.org
Populační fond UN www.unfpa.org
Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky www.unhcr.ch
Program UN pro AIDS www.unaids.org
Ekonomická komise UN pro Afriku www.uneca.org
Organizace UN pro výživu a zemědělství www.fao.org
Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj www.ifad.org
Mezinárodní fond pro průmyslový rozvoj www.unido.org
Světová zdravotnická organizace www.who.int

Doporučené časopisy

Geografické rozhledy, National Geographic, Lidé a Země, Mezinárodní politika, Mezinárodní vztahy, Respekt, Literární noviny, Africa Renewal (býv. Africa Recovery).