Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Seminář z regionální geografie Ameriky

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/SRAM 0 + 0 + 2 3 Zp 2 ZS B Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
ZS C Bc. Geografie-geoinformatika

Vyučující: Mgr. Jan Daniel, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Geografie Latinské Ameriky a Karibiku

Elektronický učební text vytvořený v rámci grantového projektu FRVŠ.
 
Text je průběžně upravován. Na úpravách se mohou podílet i studenti: za každou odhalenou obsahovou chybu jim bude připočítán k výsledku zkoušky jeden procentní bod, za nalezenou formální chybu (překlepy apod.) podle povahy až 0,5 procentního bodu. Za opravu se nepovažuje pouhá aktualizace číselných údajů, i když i ta je vítána.

  Geografie Latinské Ameriky a Karibiku