Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Základy geoinformatiky a GIS

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/ZAGI 2 + 0 + 0 3 Ko 2 ZS A Bc. Regionální geografie
2 ZS B Bc. Geografie (nová)

Vyučující

RNDr. Aleš Létal, Ph.D., Mgr. Libor Hladiš

Anotace předmětu

Předmět je koncipován jako základní kurz pro seznámení studentů s problematikou geografických informačních systémů a geoinformatiky. V teoretické části kurzu jsou řešena témata: vývoj GIS, základní komponenty GIS, hardwarové nároky a možnosti využití moderních technologií, softwarová řešení a výrobci GIS softwaru, data a datové modely v geoinformatice, zdroje digitálních dat v ČR, technologie a využití GPS. Praktická část se zaměřuje na práci v počítačové učebně a zahrnuje témata: zdroje dat pro geografický výzkum v ČR a zahraničí, mapové servery, freewarový GIS software a jeho využití při tvorbě tematických map, GPS mapování.

Požadavky na studenta

Pro ověření získaných znalostí budou studenti řešit praktickou a písemnou formu kolokvia.

Literatura

Základní

Doporučená

Informace pro studenty

Studijní materiály