Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

RNDr. Aleš LÉTAL, Ph.D.

Aleš Létal

odborný asistent
pracovna 2.014
tel.: (+420) 585 634 506, (+420) 775 772 312
e-mail: ales.letal@upol.cz
konzultační hodiny: středa 10.30–12.00
English | ResearchGate | ORCID

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Geoinformatika ve fyzické geografii (KGG/GIFG)
GIS pro učitele (KGG/GISU)
Mapování krajiny (KGG/MAKR)
Mapování krajiny 2 (KGG/MAKR2)
Metody fyzické geografie (KGG/MFGV)
Regionální informační systémy (KGG/RIS)
Terénní cvičení z regionální geografie 1 (KGG/TCRG1)
Základy geoinformatiky a GIS (KGG/ZAGI)
Základy geoinformatiky a GIS (KGG/ZGIS)

Prezenční studium – anglicky

Regional information systems (KGG/QRIS)

Kombinované studium

Základy statistiky a GIS (DZASG)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Přehled publikací

Přehled všech publikacíPřehled všech publikací

Níže bude uveden přehled publikací za posledních pět let (od roku 2005) – seznam se připravuje.

Řešené projekty

2004

Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje
spoluřešitel projektu Krajského úřadu v Olomouci a firmy Ecological Consulting, spol. s.r.o.

2004

Projekt GIS pro vytváření a správu archeologických údajů na území historického jádra města Olomouce
spoluřešitel projektu Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Olomouc

2004-2005

Geomorfologický výskum a prírodné hazardy v južnej časti česko-slovenského pomedzia
projekt 077/2004 VTS (vědeckotechnická spolupráce) Slovensko-ČR - MS SR

2006–2011

Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiversity
Národní program výzkumu II, člen řešitelského kolektivu

2011–2014

Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI 2011-2017), člen řešitelského kolektivu

2011–2014

Urbánní a suburbánní kvalita života: geografický pohled
Grantová agentura České republiky, člen řešitelského kolektivu

2012–2015

Význačné aleje české krajiny
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI 2011-2017), odborná spolupráce – příprava certifikované metodiky

2013

Moderní metody mapování krajiny – příspěvek geografie k interdisciplinárním výzkumným aktivitám v urbánním a rurálním prostoru
Interní grantová agentura Univerzity Palackého v Olomouci, hlavní řešitel

2013–2015

Spolupráce škol a veřejných institucí v česko-polském pohraničí v oblasti vzdělávání k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 (Cíl 3 / Cel 3), člen řešitelského kolektivu

2016–2018

Obnova a výstavba rybníků v lesních porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodními zdroji v ČR
Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“, člen řešitelského kolektivu za UP

2016–2019

Moravské křižovatky
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II 2016-2022), hlavní řešitel za UP

 

Mimouniverzitní aktivity – aktivní spolupráce s institucemi, firmami

Vodní zdroje Holešov, a.s.
Dlouhodobá spolupráce – aplikace GIS v hydrogeologické praxi a tvorbě grafických a analytických výstupů

NPÚ Olomouc
Dlouhodobá spolupráce – využití geofyzikálních metod, aplikace GIS v archeologii, Archeologický atlas města Olomouc

Ecological Consulting a.s.
Dlouhodobá spolupráce - expertní poradenství, GIS analýzy, BIM

Arnika (nezisková organizace)
Projekt mapování alejí v ČR

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Dlouhodobá spolupráce, terénní mapování, geofyzikální průzkum, řešení společných projektů NAKI.

 

Působení v zahraničí

Adri-Alpen University Klagenfurt – přednáškový pobyt (2016)
Karl Franzens University Graz – přednáškový pobyt (2009), mapování reliktů římských cest (2014, 2015, 2016)
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand – přednáškový pobyt (2011)
University of Bucharest – přednáškový pobyt (2008,2010,2012, 2014, 2015, 2017, 2018) - aktivní spolupráce
University Koblenz-Landau – organizace týdenního terénního cvičení pro německé studenty v ČR (2009), přednáškový pobyt
University of Novi Sad – přednáškový pobyt (2017, 2018), aktivní spolupráce 

 

Vzdělání

1992–1997

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: biologie-zeměpis-ochrana životního prostředí)
(diplomová práce: Optimalizace PC ARC/INFO pro tvorbu počítačových geomorfologických map)

1997–2005

Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (DSP)
(disertační práce: Aplikace GIS v geomorfologické mapové tvorbě)

2006

RNDr.
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (obor: fyzická geografie)

 

Odborné zájmy

Aplikace GIS v geografických a biologických oborech, mapování krajiny,

Členství v organizacích

Česká asociace pro geoinformace
Česká asociace geomorfologů
Česká geografická společnost