Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

RNDr. Aleš LÉTAL, Ph.D.

Aleš Létal

odborný asistent, oddělení fyzické a environmentální geografie

tel.: (+420) 585 634 506, (+420) 775 772 312
e-mail: ales.letal@upol.cz
konzultační hodiny: středa 13.00–15.00

English | ResearchGate | ORCID

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Geoinformatika ve fyzické geografii (KGG/GIFG)
GIS pro učitele (KGG/GISU)
Mapování krajiny (KGG/MAKR)
Mapování krajiny 2 (KGG/MAKR2)
Metody fyzické geografie (KGG/MFGV)
Regionální informační systémy (KGG/RIS)
Terénní cvičení z regionální geografie 1 (KGG/TCRG1)
Základy geoinformatiky a GIS (KGG/ZAGI)
Základy geoinformatiky a GIS (KGG/ZGIS)

Prezenční studium – anglicky

Regional information systems (KGG/QRIS)

Kombinované studium

Základy statistiky a GIS (DZASG)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Přehled publikací

Přehled všech publikacíPřehled všech publikací

Níže bude uveden přehled publikací za posledních pět let (od roku 2005) – seznam se připravuje.

Řešené projekty

2004

Multimediální učební text "Cvičení z GIS pro biologické obory"
grant FRVŠ 39/2004

2004

Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje
spoluřešitel projektu Krajského úřadu v Olomouci a firmy Ecological Consulting, spol. s.r.o.

2004

Projekt GIS pro vytváření a správu archeologických údajů na území historického jádra města Olomouce
spoluřešitel projektu Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Olomouc

2004-2005

Geomorfologický výskum a prírodné hazardy v južnej časti česko-slovenského pomedzia
projekt 077/2004 VTS (vědeckotechnická spolupráce) Slovensko-ČR - MS SR

Působení v zahraničí

2000

Velká Británie (City University London)

2004

Rumunsko (University of Bucharest / Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie, Catedra de Geomorfologie-Pedologie, přednáškový pobyt programu SOCRATES, 2 týdny)

Vzdělání

1992–1997

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: biologie-zeměpis-ochrana životního prostředí)
(diplomová práce: Optimalizace PC ARC/INFO pro tvorbu počítačových geomorfologických map)

1997–2005

Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (DSP)
(disertační práce: Aplikace GIS v geomorfologické mapové tvorbě)

2006

RNDr.
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (obor: fyzická geografie)

 

Odborné zájmy

Aplikace GIS v geografických a biologických oborech, mapování krajiny, krajinná ekologie (geoekologie).

Členství v organizacích

Česká geografická společnost
Quaternary Research Association