Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Základy humánní geografie 1 (ZH1)

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/ZH1 3 + 1 + 0 7 Zp, Zk A 2 LS Bc. Geografie
A 1 LS Bc. Environmentální studia a udržitelný rozvoj
A 1 LS Bc. Mezinárodní rozvojová studia

Vyučující: doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Výuka předmětu je podpořena také e-learningem.
(Kurz je zpřístupněn přihlášeným studentům.)
GeoMoodle

 

Informace pro studenty

Sylabus přednášek

  1. Úvod, pozice v rámci geografických disciplin, zdroje dat
  2. Vývoj a rozmístění obyvatelstva
  3. Přirozený pohyb obyvatelstva
  4. Migrační pohyb obyvatelstva
  5. Syntetické hodnocení dynamiky a reprodukce obyvatelstva
  6. Struktury obyvatelstva
  7. Perspektivy vývoje obyvatelstva, populační prognózy
  8. Sídelní systém, historický vývoj struktury osídlení
  9. Urbanizace
10. Městská a venkovská sídla
11. Vnitřní struktura a organizace měst
12. Perspektivy vývoje měst a sídelních systémů

Studijní materiály

Prezentace z přednášek