Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Knihy, monografie

Vysoudil, M. et al. (2012)
Podnebí Olomouce. Climate of Olomouc.
Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc.

 

Fňukal, M., Frajer, J., Šerý, M., Toušek, V. (2009)
Historie katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
ISBN 978-80-244-2310-4

PDFPublikace v PDF (2 MB)

Historie katedry geografie

Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. et al. (2008)
Ekonomická a sociální geografie
Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk.
ISBN 978-80-7380-114-4
 

Ekonomická a sociální geografie

Smolová, I. (2008)
Těžba nerostných surovin na území ČR a její geografické aspekty
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
ISBN 978-80-244-2125-4

Těžba nerostných surovin v ČR

Vysoudil, M., Lampič, B., Sulzer, W. (eds.) (2007)
Sustainable Environmental Research : Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks.
Olomouc: Univerzita Palackého.
ISBN 978-80-244-1740-0

PDFPublikace v PDF (25 MB)

Sustainable Environmental Research

Toušek, V. et al. (2006) Vysočina v číslech: regionální statistika populárně. Brno, Jihlava: Masarykova univerzita, Krajský úřad kraje Vysočina. 38 s.

Nováček, P., Mederly, P., Armand, P. C., Skácelová, I. (2005) Marshall Plan for Haiti: Initial Project of the Global Partnership for Development. Olomouc: Univerzita Palackého. 86 s. ISBN 80-244-1101-6.

Szczyrba, Z. (2005) Maloobchod v ČR po roce 1989: vývoj a trendy se zaměřením na geografickou organizaci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého. 126 s. ISBN 8024412748.

Toušek, V., Smolová, I., Fňukal, M., Jurek, M., Klapka, P. (2005) Česká republika: portréty krajů. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 136 s. ISBN 80-239-6305-8.

Toušek, V., Smolová, I., Fňukal, M., Jurek, M., Klapka, P. (2005) Czech Republic: Portraits of Regions. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 136 s. ISBN 80-239-6346-5.

Nováček, P. (2003) Mys Dobré naděje: Partnerství pro rozvoj jako globální environmentální výzva. Olomouc: Univerzita Palackého. 166 s. ISBN 80-244-0697-7.

Nováček, P., Mederly, P. (2002) Global Partnership for Development. Olomouc: Univerzita Palackého. 106 s. ISBN 80-244-0446-X.

Knihy, monografie