Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

RNDr. Martin JUREK, Ph.D.

Martin Jurek

senior lecturer
office 2.016
tel.: (+420) 585 634 508, (+420) 775 772 318
e-mail: martin.jurek@upol.cz
consultation hours: Thursday 9:45 to 11:15 a.m.
Česky | ResearchGate | ResearcherID | ORCID

Teaching

In Czech

Ochrana ovzduší (KGG/OCH)
Planetární geografie (KGG/PLG)
Regionální geografie Evropy (KGG/RGEVR)
Regionální geografie Německa (KGG/RGDE)
Seminář z regionální geografie Evropy (KGG/SREV)
Vybrané otázky regionální geografie střední Evropy (KGG/VOGSE)
Zahraniční geografická exkurze (KGG/ZGEX)

Qualifications

1997-2002

Mgr. (M.Sc.)
Palacký University in Olomouc, Faculty of Science (study programme: teaching mathematics and geography; diploma thesis: Terminologický a výkladový slovník dálkového průzkumu [Terminological and explanatory dictionary of remote sensing])

2002-2007

Ph.D.
University of Ostrava, Faculty of Science (doctoral study programme: environmental geography; dissertation thesis: Kvalita ovzduší v okrese Olomouc a vývoj znečištění atmosféry v období 1981–1990 a 1991–2000 jako odezva na strukturální změny v průmyslu [Air quality in the Olomouc district and trends of atmospheric pollution in 1981-1990 and 1991-2000 as a response to structural changes in industry])

2007

RNDr.
University of Ostrava, Faculty of Science

Career

2001-2004

proof reader for educational magazine Planeta Země [Planet Earth]

2003-2005

editor in chief for geographical magazine Velký atlas světa [Great Atlas of the World]

od 2002 

Palacký University in Olomouc, Faculty of Science, Department of Geography (doctoral candidate, lecturer)

Publications

List of all publicationsList of all publications

List of recent publications – latest five years (since 2005).

Sweeney, S., Jurek, M., Bednář, M. (2007): Using place names to interpret former floodplain connectivity in the Morava River, Czech Republic. Landscape Ecology, vol. 22, no. 7, p. 1007-1018.

Jurek, M. (2007): Nature Conservation in the Czech Republic. In: Vysoudil, M., Lampič, B., Sulzer, W. (eds.): Sustainable Environmental Research – Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks. Olomouc: Univerzita Palackého. Str. 15–18.

Jurek, M. (2007): Ambient air pollution assessment. In: Vysoudil, M., Lampič, B., Sulzer, W. (eds.): Sustainable Environmental Research – Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks. Olomouc: Univerzita Palackého. Str. 59–62.

Smolová, I., Jurek, M. (2007): Selected problems in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic after the year 1989. Acta Geographica Silesiana I. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski, Wydział nauk o Ziemi. Str. 61–69. ISSN 1897-5100.

Smolová, I., Szczyrba, Z., Jurek, M. (2007): Současné trendy ve vývoji těžby nerostných surovin v ČR. Geografická revue, roč. 3, č. 1, str. 130–148. ISSN 1336-7072.

Jurek, M. (2006): Communicating air quality to the public as a tool to raise awareness of air pollution issues. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium 2006, Geographica 39. Olomouc: Univerzita Palackého. Str. 31–37. ISBN 80-244-1397-3.

Jurek, M., Sweeney, S. (2006): Jak se žije v náruči Istanbulu? Geografické rozhledy, roč. 15, č. 5, str. 30–31. Praha: Česká geografická společnost.

Toušek, V., Smolová, I., Fňukal, M., Jurek, M., Klapka, P. (2005): Česká republika – portréty krajů. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 136 s. ISBN 80-239-6305-8.

Toušek, V., Smolová, I., Fňukal, M., Jurek, M., Klapka, P. (2005): Czech Republic – Portraits of Regions. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 136 s. ISBN 80-239-6346-5.

Jurek, M., Vysoudil, M. (2005): Summer Air Temperatures in Ljubljana (Slovenia) and Olomouc (Czech Republic) in the Period 1961-2000. Dela 23. Geographical View of Regional Development. Department of Geography. Faculty of Arts, University of Ljubljana, pp. 245-258. ISSN 1854-1089.

Professional interests

Planetary geography, climatology, and air conservation.

Membership in professional associations

Czech Geographical Society