Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Matěj WAGNER

Matěj Wagnerdoktorand Regionální geografie
pracovna 2.024
tel. (+420) 585 634 595
email: matej.wagner01@upol.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 10.00–11.30
English
 | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Seminář z hydrologie KGG/SEHY
Zdroje geografických dat a metody jejich zpracování KGG/ZDAT

Vzdělání

2018–2021

Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Regionální geografie; bakalářská práce: Historické a současné vodohospodářské objekty v povodí horního toku řeky Úpy)

2021–2023

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie a regionální rozvoj; diplomová práce: Analýza hospodaření s vodou v krajině ve vybraných obcích Královéhradeckého kraje)

od 2023

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, obor: Regionální geografie; téma disertační práce: Městská zeleň jako časoprostor aktivit, školitel: doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.)