Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Humánní geografie 1

Vyučující: prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.

Studijní podklady ke společným přednáškám z následujících předmětů:

KGG/HG1, KGG/DHG1 Humánní geografie 1
KGG/GOAS Geografie obyvatelstva a sídel

Informace a materiály ke cvičením z předmětů HG1 a SGV najdete v příslušných Moodle kurzech.

Sylabus přednášek

  1. Úvod, pozice v rámci geografických disciplín, zdroje dat
  2. Vývoj a rozmístění obyvatelstva
  3. Přirozený pohyb obyvatelstva
  4. Migrační pohyb obyvatelstva
  5. Syntetické hodnocení dynamiky a reprodukce obyvatelstva
  6. Struktury obyvatelstva
  7. Perspektivy vývoje obyvatelstva, populační prognózy
  8. Sídelní systém, historický vývoj struktury osídlení
  9. Urbanizace
10. Městská a venkovská sídla
11. Vnitřní struktura a organizace měst
12. Perspektivy vývoje měst a sídelních systémů

Studijní materiály

Prezentace z přednášek