Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Učitelství geografie pro SŠ (Mgr.)

Od roku 2019 se navazující magisterské studium Učitelství geografie nabízí v nově akreditované podobě studijního programu (v prezenční či kombinované formě) v široké škále předmětových kombinací. Po jeho zakončení mohou zájemci následně absolvovat také rigorózní řízení k udělení titulu RNDr.

Nabídka předmětových kombinací

Nabídka předmětových kombinací – prezenční a kombinovaná forma

Nově se jedná o sdružené studium, v němž se předměty učitelské aprobace kombinují jako maior + minor. Obecně má u vysokoškolských studií být maior hlavním programem sdruženého studia a minor vedlejším. U učitelských kombinací je vlastní odborná náplň každého z aprobačních předmětů stejná, ať už si jej zvolíte jako maior, či minor. Liší se tím, že v rámci programu maior absolvujete pedagogický základ a napíšete diplomovou práci.

Přijímací řízení

Přihlášky se podávají do 14. července 2024 elektronicky na prihlaska.upol.cz. Při přihlašování se nejprve rozmyslete, zda si přejete studovat geografii jako maior (čili z ní budete psát i bakalářskou práci) a v tom případě přihlášku začněte vyplňovat s geografií jako maior, v opačném případě v přihlášce nejprve zvolte druhý předmět zamýšleného studia. U mezifakultních kombinací je možnost obojí volby v případě Pedagogické fakulty. Filozofická fakulta umožňuje předmětové kombinace s geografií pouze jako maior, Fakulta tělesné kultury naopak umožňuje studium geografie pouze jako minor.

Doporučené studijní plány

Nabídky konkrétních předmětů ve studijním plánu zobrazíte rozkliknutím ve Studijní agendě (STAG).

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Mgr. Učitelství geografie