Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Učitelství geografie pro SŠ (Mgr.)

Od roku 2019 se navazující magisterské studium Učitelství geografie nabízí v nově akreditované podobě studijního programu (v prezenční či kombinované formě) v široké škále předmětových kombinací. Po jeho zakončení mohou zájemci následně absolvovat také rigorózní řízení k udělení titulu RNDr.

Nabídka předmětových kombinací

Nabídka předmětových kombinací – prezenční a kombinovaná forma

Nově se jedná o sdružené studium, v němž se předměty učitelské aprobace kombinují jako maior + minor. Obecně má u vysokoškolských studií být maior hlavním programem sdruženého studia a minor vedlejším. U učitelských kombinací je vlastní odborná náplň každého z aprobačních předmětů stejná, ať už si jej zvolíte jako maior, či minor. Liší se tím, že v rámci programu maior absolvujete pedagogický základ a napíšete bakalářskou práci.

Přihlášky se podávají do 15. března 2020 elektronicky na prihlaska.upol.cz. Při přihlašování se nejprve rozmyslete, zda si přejete studovat geografii jako maior (čili z ní budete psát i bakalářskou práci) a v tom případě přihlášku začněte vyplňovat s geografií jako maior, v opačném případě v přihlášce nejprve zvolte druhý předmět zamýšleného studia. U mezifakultních kombinací je možnost obojí volby v případě Pedagogické fakulty. Filozofická fakulta umožňuje předmětové kombinace s geografií pouze jako maior, Fakulta tělesné kultury naopak umožňuje studium geografie pouze jako minor.