Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Pavel KLAPKA, Ph.D. – publikace

Přehled všech publikací k 31. 8. 2017.

2017

HALÁS, M., KLAPKA, P. (2017): Functionality versus gerrymandering and nationalism in administrative geography: lessons from Slovakia. Regional Studies 51:10, 1568 – 1579.

HALÁS, M., KLAPKA, P., BAČÍK, V., KLOBUČNÍK, M. (2017): The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries. PLoS ONE 12:11, e0187406.

TONEV, P., TOMÁŠ, M., ERLEBACH, M., HALÁS, M., KLAPKA, P. (2017): Prostorová neurčitost funkčních regionů: porovnání školské a pracovní dojížďky. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: 20th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, 342 – 348.

2016

HALÁS, M., ERLEBACH, M., KLAPKA, P., TOMÁŠ, M. (2016): Efficiency of delineation of administrative regions: a functional region approach. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, 565 – 572.

HALÁS, M., KLAPKA, P., TONEV, P. (2016): The use of migration data to define functional regions: the case of the Czech Republic. Applied Geography 76, 98 - 105.

KLAPKA, P., HALÁS, M. (2016): Conceptualising patterns of spatial flows: Five decades of advances in the definition and use of functional regions. Moravian Geographical Reports 24:2, 2 - 11.

KLAPKA, P., HALÁS, M., NETRDOVÁ, P., NOSEK, V. (2016): The efficiency of areal units in spatial analysis: Assessing the performance of functional and administrative regions. Moravian Geographical Reports 24:2, 47 - 59.

PÁLÓCZI, G., PÉNZES, J., HURBÁNEK, P., HALÁS, M., KLAPKA, P. (2016): Attempts to delineate functional regions in Hungary based on commuting data. Regional Statistics 6:1, 23 - 41.

TOMÁŠ, M., KLAPKA, P., HALÁS, M., ERLEBACH, M. (2016): Inner structure of functional regions: relationships between proto-centres. In Klímová, V., Žítek, V. eds.: 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, 573 – 579.

2015

HALÁS, M., KLAPKA, P. (2015): Spatial influence of regional centres of Slovakia: analysis based on the distance-decay function. Rendiconti Lincei - Scienze Fisiche e Naturali 26:2, 169 – 185.

HALÁS, M., KLAPKA, P., BEDNÁŘ, M., TONEV, P. (2015): An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation. Environment and Planning A 47:5, 1175 – 1191.

2014

ERLEBACH, M., KLAPKA, P., HALÁS, M., TONEV, P. (2014): Inner structure of functional region: theoretical aspects. In 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, s. 722 – 727.

HALÁS, M., KLAPKA, P., BLEHA, B., BEDNÁŘ, M. (2014): Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania. Geografický časopis 66:2, s. 89 - 114.

HALÁS, M., KLAPKA, P., KLADIVO, P. (2014): Distance-decay functions for daily travel-to-work flows. Journal of Transport Geography 35, s. 107 - 119.

HALÁS, M., KLAPKA, P., TONEV, P. (2014): A contribution to human geographical regionalisation of the Czech Republic at the mezzo level. In 17th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Hustopeče 18. – 20.6. 2014). Masarykova univerzita, Brno, s. 715 – 721.

KLAPKA, P., HALÁS, M., ERLEBACH, M., TONEV, P., BEDNÁŘ, M.(2014): A multistage agglomerative approach for defining functional regions of the Czech Republic: the use of 2001 commuting data. Moravian Geographical Reports 22:4, s. 2 – 13.

2013

DANIEL, J., FRAJER, J., KLAPKA, P. et al. (2013): Environmentální historie České republiky. Masarykova univerzita, Brno, 198 s.

KLAPKA, P., ERLEBACH, M., KRÁL, O., LEHNERT, M., MIČKA, T. (2013): The footfall of shopping centres in Olomouc (Czech Republic): An application of the gravity model. Moravian Geographical Reports 21:3, s. 12 - 26.

KLAPKA, P., HALÁS, M., TONEV, P. (2013): Functional regions: concept and types. In 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. (Valtice 19.-21.6.2013). Masarykova univerzita, Brno, s. 94 – 101.

KLAPKA, P., HALÁS, M., TONEV, P., BEDNÁŘ, M. (2013): Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 44:1, s. 45 - 57. supplementary materials

KUNC, J., MARYÁŠ, J., TONEV, P., FRANTÁL, B., SIWEK, T., HALÁS, M., KLAPKA, P., SZCZYRBA, Z., ZUSKÁČOVÁ V. (2013): Časoprostorové modely nákupního chování české populace. Masarykova univerzita, Brno.

2012

FRANTÁL, B., KLAPKA, P., SIWEK, T. (2012): Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48:5, s. 833 – 857.

FRANTÁL, B., MARYÁŠ, J., JAŇURA, J., KLAPKA, P., KUNC, J., NOVÁKOVÁ, E., OSMAN, R., SIWEK, T., SZCZYRBA, Z., TONEV, P., TOUŠEK, V. (2012): Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. Masarykova univerzita, Brno.

HALÁS, M., KLAPKA, P. (2012): Contribution to regional division of Slovakia based on the application of the Reilly’s model. Hungarian geographical bulletin 61:3, s. 237 - 255.

HALÁS, M., KLAPKA, P. (2012): Distance decay function and its application in the territory of the Czech Republic. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 43:1, s. 57 - 60.

2010

DANIEL, J., FRAJER, J., KLAPKA, P. (2010): Komparace vývoje krajinné a funkční struktury suburbií v 19. a 20. století na příkladu města Olomouce. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. OSU, Ostrava, s. 757 - 766.

DANIEL, J., FRAJER, J., KLAPKA, P. (2010): Proměny suburbia: Olomouc-Nová Ulice. Historická geografie 36:1, s. 29 - 50.

HALÁS, M., KLAPKA, P. (2010): Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí. Geografie 115:2, s. 144 - 160.

KLAPKA, P., FRANTÁL, B., HALÁS, M., KUNC, J. V. (2010): Spatial organisation: development, structure and approximation of geographical systems. Moravian Geographical Reports 18:3, s. 53 - 65.

KLAPKA, P., NIEDŹWIEDŹOVÁ, K. (2010): Geographical organisation of the Nový Jičín region: transformations of its selected aspects during the Industrial Revolution (Czech lands). Moravian Geographical Reports 18:4, s. 39 - 55.

KLAPKA, P., ROUBALÍKOVÁ, H. (2010): Places and students in urban environment: a time-geographical perspective. Geografický časopis 62:1, s. 33 - 47.

SIWEK, T., KLAPKA, P., KUNC, J., MARYÁŠ, J., VANČURA, M. (2010): Percepcja przestrzeni miejskiej jako składnik aktualnych badań przestrzennych zachowań mieszkańców wybranych miast czeskich. In Madurowicz, M. (ed.): Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Uniwersytet Warszawski, Urząd Miasta Stołecznego, Warszawa, s. 287 - 292.

2009

HALÁS, M., KLAPKA, P. (2009): Grafické modely regiónov. Acta Geographica Universitatis Comenianae 53, s. 49 - 57.

KLADIVO, P., FŇUKAL, M., HALÁS, M., KLAPKA, P., PTÁČEK, P., SZCZYRBA, Z., TOUŠEK, V. (2009): Vybrané aspekty kvality života obyvatel města Olomouce. In: Poštolka, V. ed.: Geodny Liberec 2008 - Sborník příspěvků. TUL, Liberec, s. 87 - 94.

KUNC, J., FRANTÁL, B., KLAPKA, P., MARYÁŠ, J. (2009): Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ. In: Klímová, V. ed.: XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. ESF MU, Brno, s. 177 - 184.

MARTINÁT, S., FRANTÁL, B., KLAPKA, P., KLUSÁČEK, P. (2009): New Rural Spaces: conflicts, opportunities, and challenges. Moravian Geographical Reports 17:4, s. 45 - 46.

ŘEHÁK, S., HALÁS, M., KLAPKA, P. (2009): Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho modelu. Geographia Moravica 1. UP v Olomouci, Olomouc, s. 47 - 58.

2008

KLAPKA, P. (2008): Krkonoše a udržitelný turismus. Krkonoše a Jizerské hory 2008:3, s. 24 – 25.

KLAPKA, P., TONEV, P. (2008): Regiony a regionalizace. In: Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol.: Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, s.  371 – 397.

KLAPKA, P., VYSKOČIL, A. (2008): Maloskalsko: region vyšlapaný turisty, nebo dějinami? In: Regiony - časoprostorové průsečíky? Práce Historického ústavu AV ČR, řada C - Miscellanea, svazek 21, s. 173 - 192.

KUNC, J., KLAPKA, P., FRANTÁL, B. (2008): Innovative potential in the regions of the Czech Republic – economic, societal and regional aspects. In: Svatoňová, H. et al.: Geography in Czechia and Slovakia: theory and practice at the onset of 21st century. Masarykova univerzita, Brno, s. 246 – 251.

KUNC, J., TONEV, P., KLAPKA, P. (2008): Nová průmyslová zóna v Brně – brownfields nebo greenfields? In: Sborník příspěvků z XI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. ESF MU, Brno, s. 278 – 286.

MARTINÁT, S., KLAPKA, P., NOVÁKOVÁ, E. (2008): Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Republic after 1990. Regional Studies 15, PAN Warszawa, s. 97 - 120.

VAISHAR, A., FRANTÁL, B., KALLABOVÁ, E., KIRCHNER, K., KLAPKA, P., LACINA, J., MARTINÁT, S., ZAPLETALOVÁ, J. (2008): Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení. Studia Geographica 99, ÚGN, Brno.

2007

FRANTÁL, B., KLAPKA, P. (2007): Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky. In: Sborník z XXI. sjezdu ČGS, PF JU, České Budějovice, s. 1136 – 1142. (CD ROM)

FRANTÁL, B., KLAPKA, P., KUNC, J. (2007): Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR. Národohospodářský obzor 7:3, s. 35 – 45.

KLAPKA, P. (2007a): Doprava a stavby. In: Flousek, J. et al., eds.: Krkonoše – příroda, historie, život. Miloš Uhlíř – Baset, Praha, s 779 – 784.

KLAPKA, P. (2007b): Správní členění. In: Flousek, J. et al., eds.: Krkonoše – příroda, historie, život. Miloš Uhlíř – Baset, Praha, s 47 – 48.

KLAPKA, P. (2007c): Sustainability at the regional level: theory and application. Geografický časopis 59:3, s. 213 – 226.

KLAPKA, P. (2007d): Utváření kulturní krajiny v 19. a 20. století. In: Flousek, J. et al., eds.: Krkonoše – příroda, historie, život. Miloš Uhlíř – Baset, Praha, s 745 – 747.

KLAPKA, P., KUNC, J., JÁNOŠÍK, D. (2007): Inovační potenciál v regionech ČR – komparace krajů. In: Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. ESF MU a Stredoeurópska vysoká škola, Brno, s. 69 – 75. (CD ROM)

KLAPKA, P., MARTINÁT, S., KŘEMENOVÁ, G., VYSKOČIL, A. (2007): Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století. In: Sborník z XXI. sjezdu ČGS, PF JU, České Budějovice, s. 1167 – 1173. (CD ROM)

KLAPKA, P., NOVÁKOVÁ, E., CETKOVSKÝ, S. (2007): Ekosystémové přístupy k zonaci Krkonošského národního parku a biosférické rezervace Krkonoše. Opera Corcontica 44/2, s. 617 – 621.

KLAPKA, P., NOVÁKOVÁ, E., FRANTÁL, B. (2007): Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území. Miscellanea Geographica 14, s. 65 – 70.

KLAPKA, P., NOVÁKOVÁ, E., VYSKOČIL, A. (2007): Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody. Miscellanea Geographica 13, s. 149 – 154.

KUNC, J., KLAPKA, P. (2007): Možnosti výzkumu inovačního prostředí. Miscellanea Geographica 14, s. 99 – 104.

NOVÁKOVÁ, E., KLAPKA, P., VYSKOČIL, A. (2007): Proměny krajiny zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století. Fyzickogeografický sborník 5, MU, Brno, s. 15 - 18.

SZCZYRBA, Z., KLAPKA, P., KUNC, J., TONEV, P. (2007): Difúzní procesy v prostředí českého maloobchodu. Regionální studia 1:1, s. 12 – 18.

VYSKOČIL, A., KLAPKA, P., NOVÁKOVÁ, E. (2007): Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska. Historická geografie 34, s. 296 – 306.

2006

KLAPKA, P., KUNC, J. (2006): Inovace v prostoru a čase. In: Sborník z IX. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. ESF MU, Brno, s. 23 - 29.

KUNC, J., KLAPKA, P. (2006): Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje). In: Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference "Inovační potenciál regionů ČR". ESF MU, Brno, s. 71-76.

VYSKOČIL, A., KLAPKA, P., MARTINÁT, S. (2006): Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století. Historická geografie – Supplementum I. Historický ústav, Praha, s. 137 – 162.

2005

KLAPKA, P., KLAPKOVÁ, E., MARTINÁT, S. (2005): Ekologické zemědělství v Krkonoších: vlivy na krajinu a regionální rozvoj. Opera Corcontica 42, Vrchlabí. s. 127 - 137.

KLAPKA, P., KŘEMENOVÁ, G., MARTINÁT, S. (2005): Selected socioeconomic factors affecting landscape structure: analysis, consequences, sustainability (Vrchlabí and Vimperk regions). MGR 13:1, Brno, s. 49 – 61.

KLAPKA, P., MARTINÁT, S. (2005): Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850 – 2001). Opera Corcontica 42, Vrchlabí s. 139 – 152.

KŘEMENOVÁ, G., KLAPKA, P., MARTINÁT, S. (2005): Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících strukturu krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí a Vimperk). Fyzickogeografický sborník 3, PřF MU a ČGS, Brno, s. 92 – 97.

TOUŠEK, V., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., JUREK, M., KLAPKA, P. (2005): Česká republika: portréty krajů. MMR, Praha, 163 s.

TOUŠEK, V., SMOLOVÁ, I., FŇUKAL, M., JUREK, M., KLAPKA, P. (2005): Czech Republic: portraits of regions. MMR, Praha, 163 s.

2004

KLAPKA, P. (2004a): Krajinná typologie Krkonoš. Fyzickogeografický sborník 2, PřF MU a ČGS, Brno, s. 58 – 64.

KLAPKA, P. (2004b): Krajinné mikrochory Krkonoš. Opera Corcontica 41/2, Vrchlabí, 478 - 483.

KLAPKA, P. (2004c): Hodnocení vlivu vodního parku v Trutnově na životní prostředí s přihlédnutím k rozvoji cestovního ruchu. VCRR, Brno, 28 s.

do 2003

GALVASOVÁ, I., CHALÚPKOVÁ, M., KUNC, J., KUČERA, T., SEIDENGLANZ, D., JANOUŠKOVÁ, J., VYSTOUPIL, J., MARYÁŠ, J., KLAPKA, P., TONEV, P. (2002): Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje. GaREP, Brno, 291 s.

GALVASOVÁ, I., SEIDENGLANZ, D., KUČERA, T., KUNC, J., CHALÚPKOVÁ, M., DANĚK, P., KLAPKA, P. (2003): Program rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Krkonoše: analytická část. GaREP, Brno, 159 s.

KLAPKA, P., KOSTLÁN, P., KREJČÍ, T., KUNC, J., ŘEHÁK, S., TOUŠEK, V., VYSTOUPIL, P. (2003): Technická infrastruktura a občanská vybavenost v Jihomoravském kraji (vyhodnocení komplexního dotazníkového šetření). ESF MU, Brno, 94 s.

KLAPKA, P., KOSTLÁN, P., ŘEŘICHA, R. (2003): Novomlýnské nádrže a cestovní ruch. VCRR, Brno, 53 s.