Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. René JIRMUS

René Jirmusdoktorand Regionální geografie
pracovna 5.010 v 5. podlaží hlavní budovy Přírodovědecké fakulty UP
tel. (+420) 585 634 675
email: rene.jirmus01@upol.cz
konzultační hodiny: úterý 10.30–12.00
English
 | ORCID

Výuka

Prezenční studium

Aktuální témata fyzické a environmentální geografie KGG/ATFE

Vzdělání

2017–2020

Bc.
Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta (obor: Ekonomická a regionální geografie; bakalářská práce: Potenciál rozvoje geoturismu v oblasti Přírodního parku Přebuz, Potential of geoturism in the area of Přebuz nature park)

2020–2022

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie a regionální rozvoj; diplomová práce: Tepelný komfort na dětských hřištích: případová studie pro město Olomouc, Thermal comfort of playgrounds: case study for the city of Olomouc)

od 2022

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, obor: Regionální geografie; téma disertační práce: Zelená infrastruktura urbárního prostoru: typologie, hodnocení plánování, školitel práce: doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.)