Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 2023/2024

Naše katedra nabízí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2023/2024 následující vzdělávací programy akreditované MŠMT ČR:

Jednodenní programy

  1. Aktuální témata fyzické geografie ČR (garant: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.) – cyklus přednášek (8 vyučovacích hodin)
  2. Energetika a energetické zdroje v ČR (garant: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.) – cyklus přednášek a seminářů (8 vyučovacích hodin)
  3. Islám, islámský fundamentalismus a islamismus (garant: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.) – cyklus přednášek (8 vyučovacích hodin)
  4. Přírodní rizikové procesy v ČR (garant: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.) – cyklus přednášek (8 vyučovacích hodin)
  5. Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření nejen zeměpisu (garant: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.) – cyklus přednášek a seminářů (8 vyučovacích hodin)

Čtyřsemestrální programy

  1. Geografie pro 2. stupeň ZŠ (rozšíření aprobace o další předmět; kombinovaná forma studia) – 4 semestry
  2. Učitelství geografie pro SŠ (rozšíření aprobace o další předmět; kombinovaná forma studia) – 4 semestry

Všechny programy jsou akreditovány v souladu s ustanovením §10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Konkrétní termíny konání a další podrobnosti k nabídce programů jsou uvedeny u jednotlivých programů po rozkliknutí. Informovat se můžete na adrese: pavla.minxova@upol.cz (Mgr. Pavla Minxová, tel. 585 634 507). Přihlášení na jednotlivé kurzy se provádí přes formulář na adrese: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/ (pro usnadnění hledání kurzů lze použít jejich název nebo alespoň zvolit pracoviště "Přírodovědecká fakulta").