Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Regionální geografie

Studium oboru Regionální geografie poskytuje znalosti a praktické dovednosti uplatnitelné v řízení veřejné správy a regionálního rozvoje, ale i v soukromých firmách. Studenti si osvojují teoretické poznatky fyzické, environmentální a humánní geografie a učí se je prakticky aplikovat na konkrétních příkladech z českého i zahraničního prostředí. Ke své práci využívají geoinformační technologie (GIS – práce v ArcQIS, QGIS a další), učí se aktivně dohledávat spolehlivá podkladová data a volit správné postupy jejich analýzy a interpretace. Nabídka volitelných seminářů a výběr tématu bakalářské a diplomové práce profilují osobní specializaci studentů. Kontakt s odborníky, praxe a stáže na úřadech a ve firmách pomáhají k plynulému přechodu na pracovní trh.

Garant oboru: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.

Přijímací řízení

Přihlášky na akademický rok 2018/2019 se podávají do 28. února 2018. Další informace najdete v sekci přijímací řízení.

Bakalářské studium Regionální geografie

Studijní program: B1301 Geografie
Studijní obor: 1301R012 Regionální geografie 
Typ studia: bakalářský
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky

Struktura a obsah studia

Studium je uspořádáno směrem od základních metodických a teoretických předmětů směrem ke specializačním seminářům. V posledním roce jsou pak zařazeny také syntetizující předměty s aplikací do regionálního rozvoje, regionální geografie ČR a Evropy a studium završuje obhajoba bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky.

Navazující magisterské studium Regionální geografie

Studijní program: N1301 Geografie
Studijní obor: 1301T012 Regionální geografie 
Typ studia: navazující magisterský
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 2 roky

Struktura a obsah studia

Studium zahrnuje základní sadu povinných předmětů a širší nabídku předmětů umožňujících specializaci a profilaci studentů. Studium završuje obhajoba diplomové práce a státní závěrečné zkoušky.