Palacký University Olomouc
UP

Contact
CZ

Mgr. René JIRMUS

René Jirmusdoctoral candidate in Regional Geography
office 5.010 on the 5th floor of the main building of the Faculty of Science UP
tel. (+420) 585 634 675
email: rene.jirmus01@upol.cz
consultation hours: Tuesday 10:30 a.m. to 12:00 p.m.
Česky
 | ORCID

Teaching

Prezenční studium

Aktuální témata fyzické a environmentální geografie KGG/ATFE

Education

2017–2020

Bc.
Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta (obor: Ekonomická a regionální geografie; bakalářská práce: Potenciál rozvoje geoturismu v oblasti Přírodního parku Přebuz, Potential of geoturism in the area of Přebuz nature park)

2020–2022

Mgr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie a regionální rozvoj; diplomová práce: Tepelný komfort na dětských hřištích: případová studie pro město Olomouc, Thermal comfort of playgrounds: case study for the city of Olomouc)

od 2022

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, obor: Regionální geografie; téma disertační práce: Zelená infrastruktura urbárního prostoru: typologie, hodnocení plánování, školitel práce: doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.)