Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Setkání učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie 11.1.2020

Na sobotu 11. ledna 2020 jsme připravili Setkání učitelů zeměpisu a absolventů olomoucké učitelské geografie v aule Přírodovědecké fakulty UP (pozvánka v PDF). Na akci dorazilo 81 přihlášených zájemců, kteří po společném programu setkání využili příležitosti i k neformálnímu posezení se svými bývalými spolužáky či s kolegy z jiných škol.

Program setkání

9.30 Registrace účastníků, neformální přivítání
10.00 Oficiální zahájení setkání (vedoucí katedry doc. Halás)
10.15 Přednáška a diskuze na téma Klimatická změna (dr. Lehnert)
11.00 Možnosti spolupráce se ZŠ a SŠ v rámci řešených projektů a další vzdělávání pedagogických pracovníků organizované Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (doc. Smolová)
11.30

přednáška a diskuze na téma Vybraná současná témata geografie – témata pro zeměpisný seminář (řešené projekty):

  • Overtourism jako „nové“ téma geografie (dr. Frajer)
  • Implementace GIS do výuky zeměpisu (dr. Šimáček)
  • Historické vodohospodářské objekty v ČR (dr. Pavelková)
12.30 Naši absolventi – beseda s předáním pamětních listů výročním absolventům (absolutorium 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 a 2010)

Prezentace ze setkání