Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographica–Geologica XII (1972)


Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
Facultas Rerum Naturalium
Volumen 38
1972
GEOGRAPHICA–GEOLOGICA XII

Acta XII (1972)
< předchozí číslo     následující číslo >

Barth, Vojtěch
Příspěvek k vulkanologii Velkého Roudného v Nízkém Jeseníku
Beitrag zur Vulkanologie des Velký Roudný im Nízký Jeseník - Gebirge

s. 5–20

Kopečný, Václav
Příspěvek k petrografii bítešské ruly (severní část dyjské klenby)
Beitrag zur Petrographie des Bittescher Gneises (Nordteil der Thayakuppel)

s. 21–34

Němcová, Jindřiška
Příspěvek k petrografii exotických hornin Ždánického lesa
Beitrag zur Petrographie der exotischen Gesteine von Ždánický les

s. 35–68

Němec, František
A Contribution to Petrography of the Basement Rocks in the Canasí-Anticline (Province of Matanzas, Cuba)
Příspěvek k petrografii podložních hornin antiklinály Canasí (provincie Matanzas, Kuba)

s. 69–88

Němec, František – Němcová, Jindřiška
Příspěvek k petrografii ultrabazických hornin v javornické šupině
Beitrag zur Petrographie der ultrabasischen Gesteine in der Javorník-Schuppe

s. 89–123
  + 1 příloha

Panoš, Vladimír
A Contribution to Geomorphology of the Canasí-Anticline (Province of Matanzas, Cuba)
Příspěvek ke geomorfologii antiklinály Canasí (provincie Matanzas, Kuba)

s. 125–138
  + 13 stran příloh

Pek, Ilja
Articulation in Condylopyge rex (Barrande, 1846) (Trilobita)
Artikulace u druhu Condylopyge rex (Barrande, 1846) (Trilobita)

s. 139–141
  + 1 příloha

Zapletal, Jan
Litostratigraficko-faciální vývoj kulmské sedimentace v centrální části Nízkého Jeseníku
Lithostratigraphic and Facial Development of the Culm Sedimentation in the Central Part of the Nízký Jeseník Mts.

s. 143–194
  + 3 strany příloh