Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Bakalářské práce 2007 – Učitelství geografie

Práce obhajované 29. srpna 2007 (náhradní termín)

Remeš Ondřej

Regionální rozvoj Lipníku nad Bečvou a jeho zázemí: vybrané problémy
Neobhájené práce nezveřejňujeme.
Práce předložena k obhajobě: 16. 7. 2007
Datum obhajoby: obhajoba byla odložena na akademický rok 2007/08
Posudek vedoucího práce (doc. Toušek)
Posudek oponenta práce  (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: neproběhla

Válková Olga

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Černé Opavy
Elektronická podoba práce (PDF 740 kB), příloha 1 (JPG 1,6 MB), příloha 2 (JPG 1,5 MB), příloha 3 (JPG 1,5 MB)
Práce předložena k obhajobě: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 29. 8. 2007 (náhradní termín)
Posudek vedoucího práce (doc. Vysoudil)
Posudek oponenta práce  (mgr. Jurek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Práce obhajované 7. a 8. června 2007 (řádný termín)

Dvořáková Lenka

Prostorový vývoj města Žďár nad Sázavou
Elektronická podoba práce (PDF 2,6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 3. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Ptáček)
Posudek oponenta práce (dr. Fňukal)
Výsledek obhajoby: výborně

Fischer David

Socioekonomický a urbanistický vývoj Kopřivnice
Elektronická podoba práce (PDF 2,5 MB), příloha (PDF 3,2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: student ukončil studium před obhajobou
Posudek vedoucího práce (dr. Ptáček)
Posudek oponenta práce (dr. Sczyrba)
Výsledek obhajoby: neproběhla

Klodnerová Jitka

Porovnání kvalitativních parametrů ozimé pšenice z konvenčního a ekologického zemědělství
Elektronická podoba práce (PDF 582 kB)
Práce předložena k obhajobě: 10. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (prof. Šarapatka)
Posudek oponenta práce (dr. Halás)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kočí Vojtěch

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Krupé
Elektronická podoba práce (PDF 1,1 MB), příloha 1 (JPG 1,1 MB), příloha 2 (JPG 1,2 MB), příloha 3 (JPG 1,2 MB), příloha 4 (PDF 1,4 MB)
Práce předložena k obhajobě: 7. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (mgr. Jurek)
Posudek oponenta práce (dr. Pavelková Chmelová)
Výsledek obhajoby: výborně

Králová Eva

Specifika geografického rozšíření vodních želv ve světě
Elektronická podoba práce (PDF 3,1 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Létal)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Kyšová Eva

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Bílé Opavy, Střední Opavy a Černé Opavy
Elektronická podoba práce (PDF 3 MB), příloha 1 (JPG 3 MB), příloha 2 (JPG 3 MB), příloha 3 (JPG 3,5 MB), příloha 4 (ZIP 22,3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (mgr. Jurek)
Posudek oponenta práce (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: výborně

Láníková Hana

Památné stromy Třebíčska
Elektronická podoba práce (PDF 449 kB), příloha (PDF 3,4 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Létal)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Maschtowský Richard

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Morávky
Elektronická podoba práce (PDF 3,8 MB), příloha 1 (JPG 854 kB), příloha 2 (JPG 770 kB), příloha 3 (JPG 812 kB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Létal)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Matoušová Michaela

Komplexní fyzickogeografická charakteristika Přírodního parku Údolí Bystřice
Elektronická podoba práce (PDF 364 kB), příloha 1A (JPG 1,6 MB), příloha 1B (JPG 1,7 MB), příloha 2A (JPG 1,5 MB), příloha 2B (JPG 1,5 MB), příloha 3A (JPG 1,7 MB), příloha 3B (JPG 1,8 MB), příloha 4 (ZIP 34,2 MB) 
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta práce (doc. Vysoudil)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Mičková Pavla

Zoologické zahrady v České republice
Elektronická podoba práce (PDF 502 kB), příloha 1 (PDF 113 kB), příloha 2 (JPG 608 kB), příloha 5 (PDF 773 kB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Létal)
Posudek oponenta práce (dr. Smolová)
Výsledek obhajoby: dobře

Mrakavová Kateřina

Biogeografická specifika Galapág
Elektronická podoba práce (PDF 925 kB), příloha (PDF 570 kB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Létal)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Němcová Iveta

Problémové introdukované druhy rostlin v ČR
Elektronická podoba práce (PDF 1 MB), příloha (PDF 1,5 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Létal)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Paur Jaroslav

Regionální rozvoj Kadaňska: vybrané problémy
Elektronická podoba práce (PDF 502 kB)
Práce předložena k obhajobě: 18. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 207
Posudek vedoucího práce (doc. Toušek)
Posudek oponenta práce (dr. Halás)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Potůček Roman

Programy podpory rozvoje území v přeshraničních regionech Česko - Polsko: Euroregion Praděd
Elektronická podoba práce (PDF 9,9 MB)
Práce předložena k obhajobě: 17. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (doc. Szczyrba)
Posudek oponenta práce (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Přibylová Eva

Inventarizace nově objevených endokrasových tvarů ve Sloupském koridoru v části Nové Amatérské jeskyně
Elektronická podoba práce (PDF 1,7 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Smolová)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: výborně

Rygálová Daniela

Vývoj vnitřní prostorové struktury města Kroměříže
Elektronická podoba práce (PDF 20,0 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Ptáček)
Posudek oponenta práce (doc. Szczyrba)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Sedláková Petra

Regionální rozvoj Mohelnicka: vybrané problémy
Elektronická podoba práce (PDF 2,6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (doc. Toušek)
Posudek oponenta práce (dr. Ptáček)
Výsledek obhajoby: výborně

Šotolová Martina

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Břevnického potoka
Elektronická podoba práce (PDF 968 kB), příloha 1 (JPG 1,4 MB), příloha 2 (JPG 1,7 MB), příloha 3 (JPG 1,8 MB), příloha 4 (PDF 3,4 MB)
Práce předložena k obhajobě: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (mgr. Jurek)
Posudek oponenta práce (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výborně

Štěrbová Jana

Vývoj regulace koryta řeky Moravy v první polovině 20. století
Elektronická podoba práce (PDF 1,6 MB), příloha 1 (JPG 2,4 MB), příloha 2 (JPG 2,3 MB), příloha 3 (JPG 1,4 MB), příloha 4 (JPG 833 kB), příloha 5 (JPG 623 kB), příloha 6 (JPG 745 kB), příloha 7 (JPG 1,2 MB), příloha 8 (JPG 1,7 MB)
Práce předložena k obhajobě: 11. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta práce (dr. Létal)
Výsledek obhajoby: výborně

Tomšíčková Marie

Regionální rozvoj Vizovicka: vybrané problémy
Elektronická podoba práce (PDF 1,3 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (doc. Toušek)
Posudek oponenta práce (dr. Halás)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Továrková Alena

Specifika fauny CHKO Moravský kras
Elektronická podoba práce (PDF 2,4 MB)
Práce předložena k obhajobě: 10. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Létal)
Posudek oponenta práce (dr. Smolová)
Výsledek obhajoby: výborně

Tvrzická Aneta

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Žejbra po obec Vrbatův Kostelec
Elektronická podoba práce (PDF 32,6 MB), příloha 1 (JPG 36,9 MB), příloha 2 (JPG 37 MB), příloha 3 (JPG 38,4 MB)
Práce předložena k obhajobě: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta práce (mgr. Jurek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Valentová Eva

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Šumice
Elektronická podoba práce (PDF 1,5 MB), příloha 1 (JPG 2 MB), příloha 2 (JPG 2 MB), příloha 3 (JPG 2 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta práce (mgr. Jurek)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Večeřová Ivana

Komplexní fyzickogeografická charakteristika povodí Mastníka
Elektronická podoba práce (PDF 12,1 MB), příloha 1 (JPG 75 MB), příloha 2 (JPG 78 MB), příloha 3 (JPG 80 MB)
Práce předložena k obhajobě: 9. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (RNDr. Karel Kirchner, CSc.)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Vundrle Jan

Vybrané vyhynulé a ohrožené druhy savců v ČR
Elektronická podoba práce (PDF 3,3 MB), příloha (ODT 2,4 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Létal)
Posudek oponenta práce (dr. Klapka)
Výsledek obhajoby: velmi dobře

Zámečník Jaroslav

Velkoplošná chráněná území vojvodství Podlasie – Polsko
Elektronická podoba práce (PDF 871 kB), příloha 1 (PDF 13,0 MB), příloha 2 (ZIP 18,6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Létal)
Posudek oponenta práce (mgr. Jurek)
Výsledek obhajoby: výborně

Zlámalová Olga

Chov koní v ČR
Elektronická podoba práce (PDF 4,6 MB)
Práce předložena k obhajobě: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 8. 6. 2007
Posudek vedoucího práce (dr. Pavelková Chmelová)
Posudek oponenta práce (dr. Halás)
Výsledek obhajoby: dobře