Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Diplomové práce 2012 – Regionální geografie

Termín odevzdání diplomových prací: do 9. 1. 2012 do 14.00 nebo do 25. 4. 2012 do 14.00.
Obhajoby diplomových prací: 1. 2. 2012 nebo 21.–23. 5. 2012.

Diplomové obhajované 1. a 7. února 2012

Fejlková Kateřina, Bc.

Těžba hnědého uhlí na Sokolovsku a její regionálněgeografické aspekty
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 16. 1. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 1. 2. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: C

Kinzelová Lenka, Bc.

Evropská a regionální identita v názorech studentů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 13. 1. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 1. 2. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Toušek) 
Výsledek obhajoby: E

Macrineanu Zdeněk, Bc.

Kvalita života v Olomouci z pohledu objektivní i subjektivní dimenze
Text práce (PDF 10 MB)
Předloženo: 9. 1. 2012 Posudek vedoucího DP (mgr. Kladivo)
Obhajoba: 7. 2. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: C

Diplomové práce obhajované 22.–23. května 2012

Bobková Markéta, Bc.

Antropogenní ovlivnění reliéfu na Třinecku
Text práce (PDF 4 MB), příloha 1 (JPG 2 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Smolová)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: B

 Bubeník Michal, Bc.

Trh s železniční dopravou v České republice a Rakousku
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 22. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Klapka) 
Výsledek obhajoby: C

Coufal Jan, Bc.

Analýza (de)koncentračních procesů ve vybraných regionech ČR
Text práce (PDF 20 MB), volné přílohy (ZIP 26 MB)
Předloženo: 24. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Kladivo)
Obhajoba: 22. 5. 2012 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý) 
Výsledek obhajoby: A

Čermák Marek, Bc.

Sport a město Olomouc: příspěvek ke geografii sportu
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 24. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Halás) 
Výsledek obhajoby: B

Hambálek Ivo, Bc.

Terciární sektor a jeho význam pro zaměstnanost v České republice: regionálně geografická studie
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 30. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Halás) 
Výsledek obhajoby: D

Jirásek Petr, Bc.

Stárnutí populace a její vliv na budoucí potřeby kapacit vybranných zařízení sociální péče (na příkladu kraje Vysočina)
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: B

Jiroušek Jakub, Bc.

Územní stabilita nižších administrativních jednotek na území severní Moravy a Slezska
Text práce (PDF 38 MB)
Předloženo: 19. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Fňukal)
Obhajoba: 22. 5. 2012 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý) 
Výsledek obhajoby: A

Klingerová Karin, Bc.

Mikroregiony na Opavsku (současnost a perspektivy)
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Mintálová) 
Výsledek obhajoby: D

Körner Tomáš, Bc.

Vývoj prostorové struktury obce Lutín
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (prof. Ira)
Výsledek obhajoby: B

Králíčková Eva, Bc.

Vnímání vlivu zahraničního kapitálu na socioekonomický rozvoj Hranicka (Názory místního obyvatelstva)
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Szczyrba) 
Výsledek obhajoby: C

Lehnert Michal, Bc.

Režim teploty půdy v městské a příměstské krajině (Olomouc a okolí)
Text práce (PDF 38 MB)
Předloženo: 18. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Jurek) 
Výsledek obhajoby: A

Mlejnek Matěj, Bc.

Strukturální změny v zaměstnanosti ve městě Olomouc a dojížďka za prací
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 30. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba: 22. 5. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Halás) 
Výsledek obhajoby: E

Ovčáčík Michal, Bc.

Operační program Životní prostředí a jeho využití v projektech na území Olomouckého kraje v letech 2007–2011
Text práce (PDF 4 MB), příloha 1 (XLSX 800 kB)
Předloženo: 24. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Pavelková Chmelová) 
Výsledek obhajoby: B

Pavlicová Hana, Bc.

Antropogenní ovlivnění reliéfu v jižní části Karvinska
Text práce (PDF 5 MB), příloha 2 (ZIP 32 MB)
Předloženo: 27. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Kirchner)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Smolová) 
Výsledek obhajoby: C

Rokytová Blanka, Bc.

Spokojenost s kvalitou života obyvatel města Olomouce
Text práce (PDF 3 MB), příloha 1 (PDF 50 kB)
Předloženo: 27. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Mintálová)
Obhajoba:22. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Kladivo) 
Výsledek obhajoby: B

Roušal David, Bc.

Dopravní obslužnost vybraných pohraničních oblastí České republiky, Slovenska a Rakouska
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (mgr. Hercik)
Obhajoba: 22. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: C

Schill Pavel, Bc.

Využití obnovitelných zdrojů energie v okrese Benešov
Text práce (PDF 4 MB)
Předloženo: 20. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: A

Slavíčková Kamila, Bc.

Historický land use města Litovle
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Klapka)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Ptáček) 
Výsledek obhajoby: B

Svobodová Iva, Bc.

Moravanství na Dačicku
Text práce (PDF 20 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Toušek)
Obhajoba: 22. 5. 2012 Posudek oponenta DP (mgr. Šerý) 
Výsledek obhajoby: C

Šnejdrla Jakub, Bc.

Znečišťování ovzduší emisemi z lokálních topenišť v Olomouckém kraji
Text práce (PDF 5 MB)
Předloženo: 26. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (dr. Jurek)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (doc. Vysoudil) 
Výsledek obhajoby: A

Učíková Veronika, Bc.

Podnebí Přerova a okolí
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 25. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Vysoudil)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Jurek) 
Výsledek obhajoby: D

Wind Jakub, Bc.

Geografická analýza stavu zeleně na území města Olomouce
Text práce (PDF 3 MB)
Předloženo: 24. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (mgr. Šimáček)
Obhajoba: 22. 5. 2012 Posudek oponenta DP (dr. Létal) 
Výsledek obhajoby: B

Wolf Petr, Bc.

Problémové oblasti regionálního rozvoje Zábřežska a jejich řešení
Text práce (PDF 2 MB)
Předloženo: 24. 4. 2012 Posudek vedoucího DP (doc. Szczyrba)
Obhajoba: 23. 5. 2012 Posudek oponenta DP (prof. Ira) 
Výsledek obhajoby: B