Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

DVPP: Prakticky orientovaná výuka meteorologie a klimatologie pro SŠ

Garant a přednášející: Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Hodinová dotace: 5 vyučovacích hodin
Termín: pátek 13. března 2020, 9:00–14:00
Cena: 750 Kč včetně tištěných materiálů a občerstvení

V souvislosti s projevy klimatické změny jsou stále častěji skloňovány termíny jako blesková povodeň, horká vlna, sucho a mnohé další. Základní porozumění veřejně používaným pojmům a procesům meteorologie a klimatologie je proto důležitou součástí znalostí a kompetencí žáka. Nabízený vzdělávací program se zaměřuje na praktické pojetí výuky meteorologie a klimatologie na středních školách a gymnáziích. Ve třech navazujících blocích bude postupně řešena problematika interpretace předpovědi počasí, extremity počasí v kontextu globální klimatické změny a terénní výuky meteorologie a klimatologie. S učiteli budou diskutovány vhodné termíny, metody a zdroje pro výuku meteorologie a klimatologie a prakticky si vyzkouší práci s pomůckami (přístroji) pro terénní výuku.

Náplň kurzu

Program

1. blok: Jaké bude počasí? (60 minut)
V prvním bloku kurzu je diskutováno klasické pojetí výuky tématu atmosféra na SŠ. Blok se dále zaměřuje na moderní pojetí výuky, kde je část hodinové dotace věnována prakticky zaměřené problematice předpovědi počasí a její interpretaci. Porozumění předpovědi počasí je oproti abstraktnímu popisu atmosféry ryze praktickou záležitostí a při vhodném podání látky může motivovat a aktivovat širší spektrum žáků. Učitelům budou zdůrazněny důležité pojmy, které by v prakticky zaměřené výuce meteorologie neměly chybět. Dále bude účastníkům kurzu představeno několik vhodných portálů a (mobilních) aplikací sloužících k předpovědi počasí, o které se mohou při své výuce bezpečně opřít a dále je doporučit žákům. V závěru bloku budou účastníci kurzu informováni o zrádnosti předpovědi počasí, kterou některá (nová) média poskytují.

2. blok: Extrémy počasí – buďme připraveni! (60 minut)
V souvislosti s projevy globální klimatické změny jsou i v mírných klimatických podmínkách střední Evropy stále častěji skloňovány termíny spojené s extremitou počasí jako blesková povodeň, horká vlna, sucho a mnohé další. V druhém bloku kurzu budou proto prezentována hlavní rizika plynoucí z extremity počasí ve střední Evropě, jejich příčiny, důsledky a možnosti adaptace (přípravy na danou událost). Rizika plynoucí z jednotlivých meteorologických extrémů budou zasazena do kontextu environmentální bezpečnosti, tak aby jejich prezentace v hodinách geografie vedla k rozvoji osobních a občanských kompetencí žáka. Kurz nabídne učitelům rámec, ze kterého mohou čerpat pro výuku témat zmiňujících rizika plynoucí z extremity počasí, důsledky klimatické změny a environmentální bezpečnost.

3. blok: Terénní výuka meteorologie a klimatologie (90 minut)
Závěrečný blok kurzu představuje možnosti terénní výuky meteorologie a klimatologie pro zeměpisné semináře, exkurze, projektové dny atd. Blok je postaven především na příkladech dobré praxe při práci s žáky v terénu, kterou jsme získali během dlouholetých aktivit spojených s terénní výukou. Představeny budou úlohy, které je možné realizovat jak s jednoduchým, tak s pokročilým vybavením, při vhodném zapojení žáků s poruchami učení i nadaných žáků. Během bloku si učitelé vyzkouší práci s vybranými meteorologickými přístroji a dalšími pomůckami pro výuku.