Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Naše katedra nabízí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2019/2020 následující vzdělávací programy akreditované MŠMT ČR (pod č.j. MSMT – 15035/2018-2-632):

  1. Reliéf České republiky (garant: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.) – cyklus přednášek (4 vyučovací hodiny)
  2. Aktuální problémy islámského fundamentalismu a islamismu (garant: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.) – cyklus přednášek (4 vyučovací hodiny)
  3. Voda v krajině (garant: Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.) – cyklus přednášek a workshopů (8 vyučovacích hodin)
  4. Vyučování zeměpisu v terénu (garant: Mgr. Jan Hercik, Ph.D.) – cyklus přednášek a seminářů (8 vyučovacích hodin)
  5. Prakticky orientovaná výuka meteorologie a klimatologie pro SŠ (garant: Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.) – cyklus přednášek a seminářů (5 vyučovacích hodin)
  6. Obnovitelné zdroje energie v ČR: námět pro interdisciplinární výuku (garant: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.) – cyklus přednášek a seminářů (4 vyučovací hodiny)
  7. Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření výuky nejen zeměpisu/geografie (garant: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.) – cyklus přednášek a seminářů (5 vyučovacích hodin)
  8. Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti (garant: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.) – cyklus přednášek a seminářů (4 vyučovací hodiny)
  9. Aktuální otázky geografie Evropy (garant: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.) – cyklus přednášek (6 vyučovacích hodin)

Všechny programy jsou akreditovány v souladu s ustanovením §10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Konkrétní termíny konání a další podrobnosti k nabídce programů jsou uvedeny u jednotlivých programů po rozkliknutí. Informovat se můžete na adrese: pavla.minxova@upol.cz (Mgr. Pavla Minxová, tel. 585 634 507). Přihlášení na jednotlivé kurzy se provádí přes formulář na adrese: https://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-0/ (pro usnadnění hledání kurzů lze použít jejich název nebo alespoň zvolit pracoviště "Přírodovědecká fakulta").