Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

DVPP: Obnovitelné zdroje energie v ČR – námět pro interdisciplinární výuku

Garant a přednášející: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Termín: čtvrtek 5. prosince 2019, 9:00–13:00
Cena: 700 Kč včetně tištěných materiálů, mapy a občerstvení

Nejen v České republice, ale i v dalších zemích světa se v posledních dekádách mění náhled na využívání energetických zdrojů. Dříve byl energetický mix z převážné většiny závislý na využívání fosilních paliv, nejvíce uhlí. Nově se zájem energetiků a dalších klíčových aktérů včetně politiků soustředí na prohlubování změn uvnitř energetického mixu směrem k posilování pozice obnovitelných zdrojů energie (OZE). Cílem vzdělávacího programu je používat ve výuce regionální geografie České republiky aktuální data a informace, ukázat možnost aplikace tématu na úrovni státu, kraje, SO ORP, obce.

Struktura a přehled témat výuky

Program

Nejen v České republice, ale i v dalších zemích světa se v posledních dekádách mění náhled na využívání energetických zdrojů. Dříve byl energetický mix z převážné většiny závislý na využívání fosilních paliv, nejvíce uhlí. Nově se zájem energetiků a dalších klíčových aktérů včetně politiků soustředí na prohlubování změn uvnitř energetického mixu směrem k posilování pozice obnovitelných zdrojů energie (OZE). Evropská unie (EU) se zavázala do roku 2020 vyrábět 20 % energie z OZE. Jde o závazek, jehož smyslem je stabilizovat a zabezpečit energetické potřeby EU v delším časovém horizontu. Zatímco v roce 2004 EU vyráběla z OZE 8,5 % spotřebované energie, v roce 2015 to již bylo takřka 15 %, tedy dvakrát více. I jinde ve světě jde vývoj v oblasti využívání OZE pro potřeby výroby energie kupředu. Nejde přitom jen o energetické cíle a energetickou bezpečnost, je to rovněž nutný závazek v situaci, kdy dochází ve světě ke klimatickým změnám. Využívání OZE v České republice se v uplynulých dvou dekádách změnilo zásadním způsobem. Česká republika již dnes společně s některými dalšími členskými zeměmi EU splnila stanovený cíl využívání OZE do roku 2020. Většinou v souladu s geografickým potenciálem byly po celé zemi vystavěny rozsáhlé areály projektů OZE (větrné parky, fotovoltaické elektrárny aj.), ale i tisíce menších energetických zdrojů vesměs pro zásobování objektů bydlení, výroby apod. Prakticky na každém kroku se lze setkat s nějakým projektem OZE, ať už jde o příklad dobré nebo špatné praxe. I tento aspekt bude v kurzu zohledněn.