Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

DVPP: Reliéf České republiky

Garant a přednášející: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Termín: bude upřesněn později
Cena: 700 Kč včetně tištěných materiálů, mapy a občerstvení

Přednáškový blok se závěrečnou praktickou aplikační částí zahrnuje základní představení reliéfu ČR v kontextu reliéfu Evropy se zaměřením na základní typologii reliéfu a novou geomorfologickou regionalizaci. Představeny budou endogenní a exogenní procesy ovlivňující reliéf na území ČR, včetně antropogenního vlivu, kdy aktivity člověka stále častěji ovlivňují přírodní geomorfologické procesy. Praktickou aplikační částí bude představení možností aplikace do výuky místního regionu jako témat vhodných pro zeměpisné semináře, exkurze či projektové dny.

Program

1. blok: Základní typologie a vývoj reliéfu ČR
V prvním bloku kurzu je představen reliéf ČR v kontextu reliéfu Evropy se zaměřením na základní typologii reliéfu a novou geomorfologickou regionalizaci. Blok se dále zaměřuje na endogenní a exogenní procesy ovlivňující reliéf na území ČR. Z endogenních procesů se jedná o seismickou aktivitu na území ČR a sopečný reliéf. Z exogenních procesů příklady strukturního reliéfu (reliéf České tabule, Západní Karpaty), krasového reliéfu a kryogenní modelaci reliéfu (např. Krkonoše, Šumava, Hrubý Jeseník, Jizerské hory). Účastníkům kurzu budou představeny vhodné portály využitelné pro výuku reliéfu.

2. blok: Antropogenní ovlivnění reliéfu
V souvislosti s aktivitami člověka dochází stále častěji k antropogennímu ovlivnění přírodních geomorfologických procesů. Na konkrétních příkladech budou účastníci kurzu seznámeni s problematikou antropogenní geomorfologie. Pozornost bude zaměřena na těžební tvary a metody jejich rekultivace, dopravní, agrární a sportovní antropogenní tvary.

3. blok: Reliéf území obce jako příklad aplikace do výuky místního regionu
Závěrečný blok kurzu představuje možnosti aplikace do výuky místního regionu jako témata vhodná pro zeměpisné semináře, exkurze, projektové dny atd. Blok je postaven především na příkladech dobré praxe a představeny budou úlohy, které je možné realizovat jak s jednoduchým, tak s pokročilým vybavením, při vhodném zapojení žáků s poruchami učení i nadaných žáků.