Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 2020/2021

Naše katedra nabízí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2020/2021 následující vzdělávací programy akreditované MŠMT ČR:

Programy akreditované pod č.j. MSMT-21299/2020-4-640

 1. Aktuální otázky geografie Evropy (garant: RNDr. Martin Jurek, Ph.D.) – cyklus přednášek (8 vyučovacích hodin)
 2. Aktuální témata fyzické geografie ČR (garant: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.) – cyklus přednášek (8 vyučovacích hodin)
 3. Energetika a energetické zdroje v ČR (garant: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.) – cyklus přednášek a seminářů (8 vyučovacích hodin)
 4. Islám, islámský fundamentalismus a islamismus (garant: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.) – cyklus přednášek (8 vyučovacích hodin)
 5. Přírodní rizikové procesy v ČR (garant: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.) – cyklus přednášek (8 vyučovacích hodin)

Programy akreditované pod č.j. MSMT-32305/2020-4-851

 1. Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření nejen zeměpisu (garant: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.) – cyklus přednášek a seminářů (8 vyučovacích hodin)

Programy akreditované pod č.j. MSMT-15035/2018-2-632

 1. Reliéf České republiky (garant: doc. Irena Smolová, Ph.D.) – cyklus přednášek (4 vyučovací hodiny)
 2. Aktuální problémy islámského fundamentalismu a islamismu (garant: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.) – cyklus přednášek (4 vyučovací hodiny)
 3. Vyučování zeměpisu v terénu (garant: Mgr. Jan Hercik, Ph.D.) – cyklus přednášek a seminářů (8 vyučovacích hodin)
 4. Podnebí městské a venkovské krajiny a jejich odlišnosti (garant: doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.) – cyklus přednášek a seminářů (4 vyučovací hodiny)
 5. Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření výuky nejen zeměpisu/geografie (garant: Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.) – cyklus přednášek a seminářů (5 vyučovacích hodin)

Všechny programy jsou akreditovány v souladu s ustanovením §10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Konkrétní termíny konání a další podrobnosti k nabídce programů jsou uvedeny u jednotlivých programů po rozkliknutí. Informovat se můžete na adrese: pavla.minxova@upol.cz (Mgr. Pavla Minxová, tel. 585 634 507). Přihlášení na jednotlivé kurzy se provádí přes formulář na adrese: https://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-0/ (pro usnadnění hledání kurzů lze použít jejich název nebo alespoň zvolit pracoviště "Přírodovědecká fakulta").