Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Energetika a energetické zdroje v ČR

Garant: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Přednášející: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. a doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Termín: v tomto akademickém roce se nebude otevírat
Cena: 950 Kč

Energetický průmysl patří mezi klíčová odvětví ekonomik celé řady zemí na světě. Postupným vývojem se mění struktura využívání energetických zdrojů a tím i nastavení energetického průmyslu. Nejen v České republice, ale i v dalších zemích světa se v posledních dekádách mění náhled na využívání energetických zdrojů. Dříve byl energetický mix z převážné většiny závislý využívání fosilních paliv, v tom nejvíce uhlí. Nově se zájem energetiky a dalších klíčových aktérů včetně politiků soustředí na prohlubování změn uvnitř energetického mixu směrem k posilování pozice obnovitelných zdrojů energie (OZE) v něm. Evropská unie (EU) se zavázala do roku 2020 vyrábět 20 % energie OZE. Jde o závazek, jehož smyslem je stabilizovat a zabezpečit energetické potřeby EU v delším časovém horizontu. Zatímco v roce 2004 EU vyráběla z OZE 8,5 % spotřebované energie, v roce 2015 to již bylo takřka 15 %, tedy dvakrát více. I jinde ve světě jde vývoj v oblasti využívání OZE pro potřeby výroby energie kupředu. Nejde přitom jen o energetické cíle a energetickou bezpečnost, je to rovněž nutný závazek v situaci, kdy dochází ve světě ke klimatickým změnám.

Energetický mix v České republice se v uplynulých dvou dekádách změnil zásadním způsobem. Většinou v souladu s geografickým potenciálem byly po celé zemi vystavěny rozsáhlé areály projektů OZE (větrné parky, fotovoltaické elektrárny ad), ale i tisíce menších energetických zdrojů vesměs pro zásobování objektů bydlení, výroby apod. Prakticky na každém kroku se lze setkat s nějakým projektem OZE, ať už jde o příklad dobré nebo špatné praxe. I tento aspekt bude v kurzu zohledněn.

Struktura a přehled témat výuky:

  1. Postavení energetiky v ekonomické struktuře státu – světový přehled.
  2. Základní energetické zdroje a jejich využívání.
  3. Energetický mix v ČR – struktura, vývoj, perspektivy do budoucna.
  4. Obnovitelné zdroje energie.
  5. Aplikace do výuky – pracovní listy, projektová výuka.