Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Geographia Moravica 3


Geographia Moravica 3 (2012)
Teritoriální politická organizace Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve 20. století

Autor: Miloš Fňukal

ISBN 978-80-244-3251-9

Geographia Moravica 3 (2012)
< předchozí svazek     následující svazek >

Celá publikace PDFPDF (13 MB)

Abstrakt
Práce se zabývá změnami politickogeografické organizace území Západního Balkánu s důrazem na vývoj ve druhé polovině devatenáctého století a ve století dvacátém. Sumarizuje změny politických hranic v oblasti, podrobně si všímá změn vnějších hranic a administrativní struktury bývalého jugoslávského státu, provádí historickou etapizaci těchto změn s postižením hlavních vazeb na vnitřní i vnější politické síly, detailněji charakterizuje rozpad Jugoslávie a v závěru hodnotí politickogeografické vlivy polohy, geografického prostředí a historického vývoje zkoumaného území.