Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Didaktika geografie 2

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/DIG2 0 + 0 + 2 2 Zp, Zk A 1n LS Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
B LS RDS Učitelství geografie
B LS SDS Učitelství geografie
C LS Mgr. Regionální geografie

Vyučující: RNDr. Marcela Gažarová, Mgr. Jan Hercik, Ph.D.Mgr. Kateřina Němcová
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Informace ke zkoušce z didaktiky geografie

- zkouška se skládá ze dvou částí - písemná a ústní (pro připuštění k ústní části je nutné splnit písemnou část min. na 70 %)
- u ústní části si studenti vytáhnou jedno téma ze středoškolského či základoškolského zeměpisu, na které vytvoří didaktickou analýzu učiva

Okruhy ke zkoušce (doc 33 kB)

Podmínky k získání zápočtu ze semináře z KGG/DIG2 - skupiny mgr. Hercika

1. aktivní účast na seminářích (povolená max. 1 absence); 2. vytvoření přípravy na vyučovací hodinu a cvičný výstup (pouze pro studenty, kteří podmínku nesplnili v ZS); 3. zpracovní didaktické analýzy učiva (podle instrukcí); 4. zpracování zadaných úkolů

Témata výstupů - sk. úterý 15:00-16:30 (PDF, 132 kB)

Témata výstupů - sk. středa 15:00-16:30 (PDF, 134 kB)

Témata výstupů - sk. úterý 17:30-19:15 (PDF, 136 kB)

Studijní materiály

Internetové geografické zdroje do výuky (PDF, 214 kB)

Úvodní seminář (didaktická analýza učiva) (PDF 160 kB)

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (PDF 701 kB)
Manuál pro tvorbu ŠVP na gymnáziích
(PDF 1208 kB)

Maňák J., Klapko D. (ed.): Učebnice pod lupou (PDF 1,42 MB)
Maňák, J., Knecht, P. (eds.): Hodnocení učebnic (PDF 601 kB)
Řezníčková, D. a kol.: Geografie: aktivně, aktuálně a s aplikacemi