Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Didaktika geografie 2

kód rozsah kredity zakončení typ semestr studijní obor
KGG/DIG2 0 + 0 + 2 2 Zp, Zk A 1n LS Mgr. Učitelství geografie pro SŠ
B LS RDS Učitelství geografie
B LS SDS Učitelství geografie
C LS Mgr. Regionální geografie

Vyučující: RNDr. Marcela Gažarová, Mgr. Jan Hercik, Ph.D.Mgr. Kateřina Němcová
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Informace ke zkoušce z didaktiky geografie

- zkouška se skládá ze dvou částí - písemná a ústní (pro připuštění k ústní části je nutné splnit písemnou část min. na 60 %)
- u ústní části student představí formou didaktické analýzy jeden očekávaný výstup, resp. téma pro které navrhne podobu jedné vyučovací jednotky
- nutným předpokladem pro úspěšné zvládnutí zkoušky je znalost učiva zeměpisu základní školy a gymnázia
- okruhy ke zkoušce jsou totožné s okruhu předmětu KGG/SZZD (Státní závěrečná zkouška z didaktiky geografie)

Podmínky k získání zápočtu ze semináře z KGG/DIG2

1. aktivní účast na seminářích (z důvodu nízkého počtu hodin semináře povolena max. 1 absence); 2. zpracování průběžně zadaných úkolů na jednotlivé semináře; 3. zpracování didaktické analýzy očekávaného výstupu (podle instrukcí)

Studijní materiály a literatura

Úvodní seminář (didaktická analýza učiva) (PDF 160 kB)

Maňák J., Klapko D. (ed.): Učebnice pod lupou (PDF 1,42 MB)
Maňák, J., Knecht, P. (eds.): Hodnocení učebnic (PDF 601 kB)
Řezníčková, D. a kol.: Geografie: aktivně, aktuálně a s aplikacemi

+ materiály a literatura k předmětu Didaktika geografie 1