Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Exkurze do evropských institucí – Brusel 2016

Brusel, budova Berlaymont (Evropská komise)

Termín: sobota 18. června až čtvrtek 23. června 2016

Vedoucí exkurze: dr. Martin Jurek, dr. Miloslav Šerý

Ubytování: hostel Centre Vincent Van Gogh, Brusel (3 noclehy se snídaní), pravidla pro ubytované návštěvníky (PDF 44 kB)

Záloha

Studenti složí zálohu 3 600 Kč u sekretářky katedry, paní Háblové, do 30. dubna 2016. Spolu se složením zálohy nahlásí údaje nutné k umožnění vstupu do institucí (seznam návštěvníků se musí posílat v dostatečném předstihu před exkurzí), konkrétně hlaste se jménem datum narození, adresu trvalého bydliště, číslo cestovního dokladu, který budete mít s sebou (OP/pas) a pro účely vzájemné komunikace během exkurze (logistické komplikace, zpoždění apod.) také číslo mobilního telefonu.

Program

Odjezd: sobota 18. června 2016 večer (hodina bude upřesněna) od budovy Přírodovědecké fakulty UP, 17. listopadu 12 (parkoviště u státního zastupitelství, směrem k menze).

Den Program
neděle 19. 6. Brusel – příjezd a prohlídka města
pondělí 20. 6. Brusel – návštěva institucí (Zastoupení země Bádensko-Württembersko, Stálé zastoupení ČR při EU, Rada EU)
úterý 21. 6. Brusel – návštěva institucí (Evropský parlament, Výbor regionů, EHSV)
středa 22. 6. Brusel – návštěva institucí (Evropská komise), odpoledne a přes noc na čtvrtek návrat do ČR

Návrat: čtvrtek 23. června 2016 v ranních hodinách.
Podrobnější program domlouvají s konkrétními pověřenými osobami kolegové ze sdružení OK4EU.

Finální program a pokyny k exkurzi (PDF 55 kB).

Potřebné vybavení

Požadavky k udělení zápočtu

Další informace