Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Mgr. Miloslav ŠERÝ, Ph.D.

Miloslav Šerý

odborný asistent
pracovna 2.017
tel. (+420) 585 634 594, (+420) 733 690 782
e-mail: miloslav.sery@upol.cz
konzultační hodiny: pondělí 10.30–12.00
English | ORCID

Pedagogická činnost

Prezenční studium

Bakalářská práce z humánní geografie – metody (KGG/MSGVX)
Exkurze do evropských institucí (KGG/EEI)
Metody sociální a ekonomické geografie (KGG/MSEGV)
Percepce prostoru a metody jeho vizualizace (KGG/PPV)
Regionálně geografická analýza trhu práce (KGG/PRACE)
Regionální politika a regionální rozvoj (KGG/RPRR)
Terénní cvičení ze sociální a ekonomické geografie (KGG/TCSG)
Vybrané kapitoly z humánní geografie v terénu (KGG/VKHGT)
Základy demografie (KGG/ZDG)

Zdroje geografických dat a metody jejich zpracování (KGG/ZDAT)

 

Prezenční studium – anglicky

Conflict regions of the contemporary world (KGG/QCRCW)

Kombinované studium

Bakalářská práce z humánní geografie – metody (KGG/DBP1B)

Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)
Diplomové práce: obhájené | aktuálně rozpracované (STAG)

Publikace

Monografie

Šerý, M. (2014): Regionální geografie Afriky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3896-2, 83 s.   

Fňukal, M., Frajer, J., Šerý, M., Toušek, V. (2009): Historie katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: UP v Olomouci. ISBN 978-80-244-2310-4, 60 s.

Kapitoly v monografiích

Šerý, M., Brisudová, L., Buil-Gil, D., Kimic, K., Polko, P., Solymosi, R. (2023): The Perception of Personal Security in Urban Parks. Comparative Analysis of Research Methods. In: (eds.): PLACEMAKING IN PRACTICE - Experiences and Approaches from a Pan-European Perspective: Brill. In press.

Šerý, M. (2015): Ukotvení regionů s rozdílnou kontinuitou socio-historického vývoje v hierarchii regionálního povědomí svých rezidentů. In: Garsteczki, S., Jeřábek, M., Scherm, I. (eds.): Sachsen und Tschechien. Regionale Identitäten und transregionale Verflechtungen in Ostmitteleuropa/ Sasko a Česko. Regionální identity a transregionální propojení ve střední a východní Evropě. Dresden: Thelem, p. 55-86.

Časopisy a odborné sborníky v databázi WoS

Villar Lama, A., Fiedor, D., García Martín, M., Šerý, M. (2021): Gambling in Spain: the need for a geographical perspective. Boletín De La Asociación De Geógrafos Españoles, Vol. 89, 1-39. 89). https://doi.org/10.21138/bage.3090

Šerý, M., Daňková, M. (2021): When regional identities differ over generation: deinstitutionalisation of regions and regional identities in a regional amalgam. Journal of Rural Studies, Vol. 82, 430-441. Doi. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.033

Brisudová, L., Šimáček, P., Šerý, M. (2020): Mapping topo-ambivalent places for the purposes of strategic planning of urban space. The case of Šternberk, Czech Republic. Journal of Maps, Vol. 16, No. 1, 203-209. Doi: 10.1080/17445647.2020.1844087.

Šimáček, P., Šerý, M., Fiedor, D., Brisudová, L. (2020): To fear or not to fear? Exploring the temporality of topophobia in urban environments. Moravian Geographical Reports, Vol. 28, No. 4, 308–321. Doi: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0023. 

Fiedor, D., Šerý, M., Frajer, J., Szczyrba, Z. (2019): Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex localis - Journal of local self-government, Vol. 17, No. 1, 1-21. https://doi.org/10.4335/17.1.1-21(2019) 

Šerý, M. (2018): Spatial patterns of the variability of native residents in a transitional society: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 26, No. 4, 273–284. Doi: 10.2478/mgr-2018-0022. 

Šerý, M., Klementová, V. (2018): The regional identity of the inhabitants of regions which have experienced an interrupted continuity in their socio-historical development. A case study of Czech regions that were resettled after World War II. Geografie, Vol. 123, No. 4, 437–459.

Fiedor, D., Král, O., Frajer, J., Šerý, M., Szczyrba, Z. (2018): What do residents consider to be gambling and what are they attitudes towards it? Evidence from the Czech Republic. Journal of Gambling Studies. ISSN 1573-3602. https://doi.org/10.1007/s10899-018-9804-9

Fiedor, D., Szczyrba, Z., Šerý, M., Smolová, I., Toušek, V. (2017): The spatial distribution of gambling in the Czech Republic and its contribution to municipal budgetsMoravian Geographical Reports, Vol25, No. 2, 104-117. ISSN 1210-8812. Doi: 10.1515/mgr-2017-0010

Hubl, R., Šerý, M., Toušek, V. (2017): Role migrace v populačním vývoji shrinking city - příklad města Uherské Hradiště. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, sborník příspěvků. Brno, Masarykova univerzita, 520–527. ISBN 978–80–210–8587–9, DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-43.

Šerý, M. (2014): The identification of residents with their region and continuity of socio-historical developmentMoravian Geographical Reports, Vol22, No. 3, p. 53–64. ISSN 1210-8812. 

Šerý, M., Šimáček, P. (2013): Vnímání hranic obyvatelstvem regionů s rozdílnou kontinuitou socio-historického vývoje jako dílčí aspekt jejich regionální identity. Geografie, roč. 118, č. 4, s. 392–414. ISSN 1212-0014.

Šerý, M., Šimáček, P. (2012): Perception of the historical border between Moravia and Silesia by residents of the Jeseník area as a partial aspect of their regional identity (Czech Republic)Moravian Geographical Reports, Vol. 20, No. 2, p. 36–46. ISSN 1210-8812.

Časopisy v databázi SCOPUS

Slováková, P., Šerý, M. (2016): Narrative interviews in research on post-war socio-historical processes as formative factors of the regional identity of the population. Case study of the Svitavy region (Czech Republic). Hungarian Geographical Bulletin, Vol. 65, No. 1, p. 27–42. ISSN 2064-5147.

Odehnal, J., Šerý, M. (2012): Regional identity and its reflection in Czech human geography. Dela, Vol. 38, p. 25–37. ISSN 1854-1089.

Časopisy v databázi VaVAI

Šimáček, P., Doležal, D., Šerý, M., Fiedor, D., Pánek, J. Szczyrba, Z. (2020): Participativní mapování míst strachu z kriminality jako příspěvek k rozvoji urbánního prostředí. Urbanismus a územní rozvoj, Vol. 23, No. 5, 4–10.

Harrodová, M., Šerý, M. (2014): Functional use of the suburban landscape after 1989 through the example of the city of Olomouc. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, Vol. 45, No. 2, p. 79–97.

Šerý, M., Švecová, M. (2013): Historickogeografická analýza krajiny olomoucké místní části Chválkovice. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, č. 306, s. 103–121. ISSN 1212-1134.

Šerý, M., Urbančíková, N. (2011): Elections to the Chamber of Deputies of the National Assembly in the Hlučín region in 1929: a historical-geographic analysis. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica 42, 91–106.

Atlasy

Tichá, V., Fialová, H., Fňukal., M., Král, O., Šerý, M., Šimáček, P. (2016): Atlas voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje. Pardubice: ČSÚ. ISBN 978-80-250-2732-5.

Výzkumné zprávy

Šerý, M., Hubl, R., Odehnal, J., Opravil, Z., Szczyrba, Z., Šanda, R., Šimáček, P., Toušek, V. (2015): Uherské Hradiště. Sociodemografický vývoj města a příčiny poklesu počtu obyvatel.

Ostatní, starší publikace

Fňukal, M., Mintálová, T., Šerý, M., Šrubař, M. (2010): Rozčleňování obcí na více volebních obvodů při volbách obecních zastupitelstev: možnosti a limity volební manipulace. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-903-2, s. 801–806.

Šerý, M. (2010): Poválečná migrace z Valašskokloboucka do pohraničí severní Moravy a Slezska. In Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: UP v Olomouci. ISBN 978-80-244-2493-4, s. 587–599.

Šerý, M., Šimáček, P. (2010): Percepce historické hranice Moravy a Slezska obyvatelstvem Jesenicka. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-903-2, s. 856–860.

Řešené vědecké projekty

2018–2019: Internal grant of Palacký University Olomouc No. IGA_PrF_2018_018 “Regions and Cities: Analysis of Development and Transformation“. Principal Investigator.

2019–2020: Grant of Technology Agency of the Czech Republic "Innovation of crime prevention in cities of Olomouc region based on mapping of localities of crime fear". Investigator.

od 2019: COST akce Dynamics of placemaking and digitization in Europes cities (CA18204)

Členství

od 2016: člen Commission on Local and Regional Development IGU.

od 2019: člen International Advisory Board of the Moravian Geographical Reports journal.

Vzdělání

2003–2006

Bc. 
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Geografie–Historie; bakalářská práce: Komplexní socioekonomická charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky).

2006–2008

Mgr. 
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství geografie pro SŠ–Historie; diplomová práce: Osídlení pohraničí severní Moravy a Slezska po 2. světové válce obyvatelstvem Valašskokloboucka).

2008–2014

Ph.D. 
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor: Politická a kulturní geografie; disertační práce: Regionální identita obyvatelstva a kontinuita socio-historického vývoje).