Univerzita Palackého v Olomouci
UP

Kontakt
EN

Prostorová analýza

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
KGG/PRAN 1 + 1 + 0 3 Zp, Zk 1 ZS A Mgr. Regionální geografie

Vyučující: prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Portál UP: Informace o předmětu

Informace pro studenty

Sylabus přednášek

  1. Základní východiska a problémy prostorové analýzy
  2. Matematický a statistický úvod do prostorové analýzy
  3. Organizace sítí a povrchů
  4. Metody vícerozměrné analýzy
  5. Prostorová autokorelace
  6. Čas v prostorové analýze