Univerzita Palackého v Olomouci  |  Kontakt  |  Hledání  |  EN

Politická a socioekonomická geografie

kód rozsah kredity zakončení semestr typ studijní obor
VOS/PSG 2 + 0 + 0 2 Ko 1 ZS A Bc. Sociální a humanitární práce

Vyučující

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je napomoci studentům k lepšímu pochopení současných politických, sociálních a ekonomických problémů světa a v něm probíhajících změn v rozsahu nezbytném pro sociální a humanitární pracovníky - zejména odlišnosti politických systémů jednotlivých skupin států, se kterými budou v budoucnosti přicházet do styku, dále demografické a sídelně geografické odlišnosti a problémy, problematiku ekonomického vývoje a jeho zákonitostí.

Požadavky na studenta

Znalosti v rozsahu přednášek a předepsané literatury.

Literatura

Základní:

  • BAAR, V., RUMPEL, P., ŠINDLER, P. Politická geografie. Ostrava: Ostravská univerzita, 1996.
  • COX, K. R. Political Geography : Territory, State, and Society. Oxford, Malden: Blackwell, 2002. ISBN 0631226796.
  • IŠTOK, R. Politická geografia a geopolitika. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2004. ISBN 80-8068-313-1.

Doporučená:

  • BLACKSELL, M. Political Geography. London, New York: Routledge, 2006. ISBN 0-415-24668-7.
  • BUFON, M. Osnove politične geografije I. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2001. ISBN 961-227-090-2.
  • IŠTOK, R. Štát na politickej mape sveta. Prešov: Katedra geografie a geoekológie FHPV PU, 1997. ISBN 80-88885-25-6.
  • LIŠČÁK, V., FOJTÍK, P. Státy a území světa. Praha: Libri, 1998. ISBN 80-85983-53-2.
  • ZWETTLER, O. Lexikon zemí 2003. Praha: Fortuna Print, 2002. ISBN 80-7321-038-X.
  • ŠINDLER, P. Základy politické geografie. Ostrtava: PedF, 1986.

Informace pro studenty

Aktuální přednášky (budou zveřejňovány týden předem):

1. téma (úvod do politické geografie) (PDF 1,6 MB) – podklady (PDF 291 kB)
2. téma (geopolitika) (PDF 4,5 MB) – podklady (PDF 1,5 MB)
3. téma (státy a národy) (PDF 1,4 MB) – podklady (PDF 492 kB) 
4. téma (státní území) (PDF 3,5 MB) – podklady (PDF 1,1 MB)
5. téma (obyvatelstvo) (PDF 385 kB) – podklady (PDF 281 kB)
6. téma (státní moc) (PDF 1,9 MB) – podklady (PDF 559 kB)
7. téma (konflikty) (PDF 570 kB) – podklady (PDF 368 kB)
8. téma (mezinárodní organizace) (PDF 1,2 MB) – podklady (PDF 397 kB)

Zajímavé materiály na webu

The United Nations and Decolonization stránky Decolonization Unit, Department of Political Affairs, United Nations, informace o dekolonizaci, zprávy o stavu dekolonizace v současných nesamosprávných územích

Jiné materiály

Slepá mapa (obdobná bude použita v testu)
Seznam států (PDF 4 MB) (úplný přehled k 1. 7. 2008, pracovní verze, opravy nebo doplňky jsou vítány)


Mapa stránek | RSS | CMS Made Simple